ایران /آذربایچان

کشف یک تیم تروریستی درآذربایجان دررابطه با ایران

وزارت امنیت جمهوری آذربایجان می گوید: یک باند سازمان یافته تروریستی را درارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشف و شماری را دراین رابطه دستگیرکرده است.

تبلیغ بازرگانی

مقامات امنیتی آذربایجان گفته اند: این افراد درنظرداشتند بااستفاده از مواد منفجره، توطئه های تروریستی خود را علیه شهروندان خارجی مقیم آذربایجان جامۀ عمل بپوشانند.

تلویزیون دولتی باکو درخبری دررابطه با این خبرگفته است: این گروه سازمان یافته تروریستی تحت امرمستقیم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار داشته و اقدام به جمع آوری اطلاعات، قاچاق، نگهداری سلاح، مهمات جنگی و مواد منفجره کرده است.

خبرگزاری "موج سبز" درگزارش خود دراین رابطه به نقل از منابع خبری آذربایجان ازدو فرد یکی با نام کوچک حمید- شهروند ایران و ازاعضاء سپاه، و دیگری به نام حاج عباس- یکی ازرهبران عملیاتی "جنبش مقاومت حزب الله "، بعنوان پایه گذاران این باند تروریستی فعال درآذربایجان وسازمان دهنده وظایف اعضای این باند یاد شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید