اروپا

کشورهای حوزه بالکان برای "گفتگو" بر سر بحران مهاجرت به توافق رسیدند

DR

رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و كشورهاى حوزه بالكان در تازه ترين نشست اتحاديه اروپا بر سر مديريت و همكارى حركت پناهجويان در مرزهاى كشورهاى حوزه بالكان به توافقاتى دست يافتند.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزارى رويترز، در حالى كه سرماى سخت زمستانى در اروپا در راه است، به نظر نمى رسد رهبران كشورهاى اروپايى به راه حل نهايى براى بايان دادن به بحران بى سابقه مهاجرت از زمان جنگ جهانى دوم دست يافته باشند.

نشست فورى اتحاديه اروپا در پى حادثه غرق شدن يك مادر به همراه دو فرزندش در ابهاى تركيه در حاليكه قصد داشتند خود را به اروپا برسانند، برگزار شد.

در نشست فورى كشورهاى اتحاديه اروپا، مذاكره كنندگان بر سر "گفتگو" با بكديگر براى يافتن راه حل به توافق رسيدند.

در بيانيه اى كه در پايان اين نشست ميان رهبران ١١ كشور اروپا و حوزه بالكان صادر شد، آمده است: كشورهاى همسايه نيز بايد در اين راه همكارى نمايند.

طى ماه هاى اخير، ده‌ها هزار نفر تلاش نمودند تا از تركيه يا كشورهاى ديگر خود را به كشورهاى حوزه بالكان برسانند. تاكنون ٧٠٠ هزار نفر از اين افراد به اروپا رسيده اند.

حضور اين شمار پناهجو در خاك اروپا موجب تنش ميان كشورهاى همسايه در اين قاره شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید