کلانتری : ایران از سرافکنده ترین کشورهای جهان در زمینۀ محیط زیست است

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران TASNIM

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، امروز پنجشنبه ٢۴ ژوئن در مراسمی در مشهد گفت که رتبۀ محیط ‌زیستی ایران در میان ١٨٠ کشور جهان بالاتر از ١٠٠ است. عیسی کلانتری ایران را یکی از سرافکنده ترین کشورهای جهان در زمینۀ حفظ محیط زیست معرفی کرد که حتا جرأت ندارد شاخص های واقعی محیط زیست خود را در مجامع جهانی بیان کند. او با استناد به آمار و ارقام زیست محیطی، ایران را یکی از جوامعی خواند که "بیشترین ظلم را به محیط زیست خود روا داشته است."

تبلیغ بازرگانی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه افزود که ایران بیشترین فرسایش خاک را در جهان داراست و برغم بالاترین استفاده از منابع انرژی، پایین ترین بازده انرژی را دارد. کلانتری در جای دیگری از سخنانش گفت : بالاترین فرسایش گیاهی و آب در جهان متعلق به ایران است که به هیچ عنوان افتخارآفرین نیست. وی علت اصلی این وضعیت را جهل و ناآگاهی عمومی دانست که شامل کلیه مسئولان جمهوری اسلامی از جمله قضات قوۀ قضائیه می شود.

کلانتری گفت : "امروز ۷۰ درصد جمعیت کشور در معرض بی آبی شدید قرار دارد، به طوری که سرانۀ آب ۷۰ درصد جمعیت ایران به کمتر از ۵٠٠ متر مکعب رسیده، در حالی که بر اساس معیارهای جهانی سرانۀ آب زیر ١۰۰۰ متر مکعب به منزلۀ وضعیت بحرانی است." رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه افزود که امروز خراسان رضوی ١۳۰ درصد منابع آبی تجدیدناپذیر خود را مصرف می کند که وحشتناکترین رقمی است که می توان در جهان پیدا کرد. او تصریح کرد که میزان استفاده از منابع آب تجدیدپذیر در ایران رقم ١١٠ درصد است و بعد از ایران با بالاترین مصرف آب کشور چاد است که ۶۳ درصد منابع آبی‌اش را استفاده می کند.

عیسی کلانتری گفت که وضعیت محیط زیست ایران چنان وخیم است که از سازمان حفاظت محیط زیست با هفت هزار نفر پرسنل کاری ساخته نیست. او گفت : "از محیط زیست ایران باید ٨۰ میلیون نفر حفاظت کنند."

وی وضعیت معادن کشور را نیز وخیم خواند و گفت : "معادن کشور یک بار مصرف شده اند، یعنی معدن را تخریب، بهره برداری و رها می کنند و به سراغ جای دیگری می رونند." او اضافه کرد: "بر روی تمام رودخانه های کشور سد بسته ایم بدون آنکه حق و حقوق زنده ماندن کشور را در نظر بگیریم" به طوری که مردم خوزستان بیش از ١٠٠ روز در سال با مشکل گرد و غبار و تعطیلی روبرو هستند. کلانتری تصریح کرد : دریاچه های کشور در نتیجۀ همین سدسازی های بی رویه خشک شده و شیراز امروز به جهنم بدل گشته است.

کلانتری تأکید کرد که "در به وجود آمدن این وضع، نه آمریکا، نه روسیه و نه اسرائیل هیچ دخالتی نداشته اند و همۀ این وضعیت را خودمان به وجود آورده ایم."

او گفت : "هم اکنون ده کلانشهر کشور با آلودگی شدید هوا مواجه اند. پسماند شمال کشور را غیرقابل زیست کرده و سه استان کشور زیر پسماند دفن شده اند. در شهر همدان فرونشست های چند ده متری صورت گرفته چون هر قدر توانسته ایم آب زیرزمین اش را بیرون کشیده ایم."

به گفتۀ عیسی کلانتری خشک شدن رودخانه ها به نابودی تالاب ها انجامیده است. او تصریح کرد که "در حوزۀ دریاچه ارومیه ۶۹ درصد آب تجدیدپذیر مصرف می شود چون ۳۷ سد بر روی رودخانه های دریاچه ساخته شده و مسیر تمام آب های ورودی به این دریاچه بسته شده اند."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید