عراق

کمبود نیرو، برای حفظ امنیت مرز های عراق

نوری المالکی نخست وزیر عراق
نوری المالکی نخست وزیر عراق DR

با خروج نیروهای امریکایی از عراق، حکومت این کشور با کمبود نیرو، برای حفظ امنیت مرزهایش، مواجه خواهد شد.

تبلیغ بازرگانی

نوری المالکی نخست وزیر عراق، با ابراز اینکه هیچ یک از همسایگان این کشور خواهان اشغال نظامی عراق نیست، احتمال کمبود نیروهای نظامی، برای حفاظت سرحدات این کشور را میپذیرد و میگوید : «با پذیرش کمبود نیروهای نظامی، برای محافظت از حاکمیت و خاک عراق، نیروهای این کشور تا یک سال یا دو سال دیگر، آماده نخواهند شد، زیرا برای این امر، ضرورت به پول و آموزش فراوان است، بخصوص برای نیروی هوایی.»

وی در عین حال تصریح میکند که خطری عراق را تهدید نمیکند : «هیچ یک از همسایگان عراق نمیخواهد با زور وارد این کشور شود، و در نتیجه، با در نظر داشت تغییراتی که در منطقه آمده است، میتوان گفت که حاکمیت عراق مصون است. المالکی همچنان تصریح میکند که «اگر کسی بخواهد به عراق حمله کند، ما میتوانیم از کشور خود دفاع کنیم. فکر نمیکنم که پولیس یا ارتش عراق ضعیف باشند.»

این سخنان در جواب مایکل مولان، فرمانده امریکایی است، که دیروز، در عراق اعلان کرده بود که اگر این کشور خواسته باشد، نیروهای امریکایی میتوانند بیشتر از مدت پیش بینی شده، در عراق بمانند. و در جواب، دیروز، نخست وزیر عراق گفته بود که ارتش و پولیس این کشور قادر به انجام مسئولیت های خود استند و به شکل حرفه ای، عمل میکنند.

بر اساس قرارداد سال 2008 بین عراق و ایالات متحده، 50 هزار سرباز امریکایی که هنوز هم در این کشور استند، تا آخر سال، عراق را ترک خواهند کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید