افغانستان

کمک آمریکا به افغانستان بی‌ثمر بوده است

REUTERS/ Stringer

درگزارشی که وزارت دفاع آمریکا منتشر کرد، گفته می شود که این کشور بیش از "طرح مارشال"، که هدفش کمک به باز سازی اروپا پس از ویرانی های جنگ دوم جهانی بود، برای بازسازی افغانستان هزینه کرده اما از این سرمایه گذاری در کشوری کماکان بی ثبات، تاکنون بهره ای نبرده است.

تبلیغ بازرگانی

"جان اف سوپکو" ، بازرس کل آمریکا برای باز سازی افغانستان، در آخرین گزارش خود به کنگره می نویسد : افغانستان غرق یک تنش سیاسی است و طی سالهای آینده کماکان به کمک کشورهای خارجی و در صدر آنها آمریکا نیاز خواهد داشت.

پولی که آمریکا برای بازسازی افغانستان از 12 سال پیش تاکنون صرف کرده بیش از 104 میلیارد دلار است در حالی که طرح "مارشال" مبلغی حدود 103.4 میلیارد دلار، به ارزش دلار امروزی، را برای باز سازی اروپا، پس از ویرانی جنگ دوم جهانی، در بر می گرفت. این کمک باعث شد که آلمان شکست خورده امروز به موتور اقتصادی اروپا تبدیل شود.
در گزارش 259 صفحه ای خود، از جمله در عکسی، انبوهی از لوازم تحریر در ننگرهار را می بینیم که از چوب آنها برای گرم کردن اجاق ها استفاده می شود.

بازرس نامبرده می گوید : بدین ترتیب نمی توانیم انتظار تکرار تجربه آلمان را در افغانستان بکشیم. به ویژه این که فساد، مبارزات قومی و نیرومند شدن طالبان دولت افغانستان را پس از خروج نیروهای ضربتی آمریکائی در ماه دسامبر تهدید می کنند.

در حال حاضر، دو سوم سرمایه گذاری آمریکا، یعنی 62 میلیارد دلار، صرف بازسازی ارتش و نیروهای پلیسی شده که دولت افغانستان نخواهد توانست در این سطح برای آنان هزینه کند. حتا اگر دولت افغانستان بتواند شمار نیروهای امنیتی را تا سال 2017، 35% کاهش دهد، باز هم هزینه نگهداری 228.500 فرد زیر پرچم، 4.1 میلیارد دلار خواهد بود، که این دوبرابر مبلغی است که دولت افغانستان از راه مالیات به دست می آورد.

امسال نیز گرچه کشورهای کمک کننده، به شماری از تعهدات خود عمل خواهند کرد اماکمک به افغانستان از سال 2010 بسیار کاهش پیدا کرده و پس از خروج نیروهای آمریکائی و متحدین آن، افت بیشتری خواهد داشت.

کاهش کمک های این کشورها، پس از خروج نیروهای آمریکا و متحدین آن، هم زمان خواهد شد با نا توانی آمریکا در ارزیابی چگونگی مصرف کمک های این کشور توسط افغانستان.

دفتر "جان اف سوپکو"، که "سیگار" نام دارد، همچنین می گوید شماری گزارش پند دهنده از هزینه های سنگین بازسازی کشورهای دیگر توسط آمریکا، با مالیات مردم این کشور، در دست تهیه دارد.

به هر رو، تا زمانی که جانشین حامد کرزای تعیین نشده، آمریکا نمی تواند با کابل توافقی برای نگهداشتن 10.000 نفر در این کشور به منظور آموزش دادن به نیروهای امنیتی افغان به امضا برساند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید