افغانستان / استرالیا / نظامی

کمک های نظامی استرالیا به افغانستان ادامه دارد

اجلاس ناتو در ورشو
اجلاس ناتو در ورشو REUTERS/Kacper Pempel

همزمان با اجلاس ناتو که در روزهای ٨ و ٩ ژوئیه/ ١٨ و ١٩ تیر در ورشو برگزار شده است، دولت استرالیا اعلام کرد  که مقداری از نیروهای نظامی این کشور در افغانستان می مانند و این کشور ١٠٠ میلیون دلار به افغانستان کمک می کند.

تبلیغ بازرگانی

یکی از مسائل مطرح در اجلاس ناتو، ادامۀ کمک های کشورهای غربی به افغانستان است و در این راستا، علاوه بر ایالات متحده، که چند روز قبل اعلام کرد که آخرین نیروهای خود را از افغانستان، دیر تر از موعد پیش بینی شده بیرون خواهد کشید، استرالیا هم، برای سالهای آینده تجدید تعهد کرده است.

این کشور علاوه بر صد میلیون دلار، که تا سال ٢٠١٧، برای افغانستان در نظر گرفته است، برنامۀ دراز مدتی هم دارد. تا پایان سال ٢٠٢٠، استرالیا سالیانه صد میلیون دلار دیگر هم به نیروهای امنیتی افغانستان کمک خواهد کرد. 

در کوتاه مدت، از صد میلیون دلاری که از استرالیا به افغانستان میرسد، ٨٠ میلیون آن برای ارتش و ٢٠ میلیون آن برای پلیس در نظر گرفته شده است.

نیروهای نظامی استرالیا هم، که شامل ٢٧٠ نفر سرباز است، تا سال ٢٠٢٠ در افغانستان حضور خواهند داشت.

تعهدات استرالیا میتواند جوابی باشد به درخواست مسئولین افغانستان که چندی قبل، در چهارچوب «شش خواست مشخص»، خواهان کمک های مالی به بخش های مختلف نیروهای امنیتی کشور شده بودند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید