افغانستان / انتخابات ریاست جمهوری

کمیسیون انتخابات افغانستان با تخلفات سه نامزد ریاست جمهوری این کشور برخورد کرد

کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات‌ انتخاباتی افغانستان در نخستین جلسه رسیدگی علنی خود که با حضور رسانه ها برگزار گردید، به شکایات ارائه شده در باره تخلفات سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور رسیدگی نمود و درباره آنان تصمیماتی را اتخاذ نمود.

تبلیغ بازرگانی

در این نشست، کمیسیون انتخابات افغانستان، اشرف غنی احمد‌زی، یکی از نامزدها را ملزم به پرداخت ۵۰ هزار افغانی جریمه نقدی کرد، داوود سلطان زوی را برای پاسخ گویی به شکایت علیه او به دادستانی معرفی کرد و به عبد رب الرسول سیاف سومین نامزد این انتخابات به لحاظ استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ اخطار کتبی داد.

نادر محسنی، دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایات‌انتخاباتی ، تخلف اشرف غنی احمدزی را استفاده از دو خودروی زرهی مربوط به دولت افغانستان، در فعالیت انتخاباتی اش عنوان کرد.

او درباره "داوود سطان زوی" گفت که تلویزیون "کابل نیوز" از وی شکایت کرده است که در برخورد با خبرنگار این رسانه او را تحقیر و تهدید کرده است.
شکایت ارائه شده در باره "عبد رب الرسول سیاف" وجود تصویراو بر شیشه یکی از خودروهای پلیس شهر کابل بوده است. از وی شکایت شده است که ازامکانات دولتی برای تبلیغ شخصی استفاده کرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید