فرانسه

کنفرانس انرژی هسته ای

سخنرانی سارکوزی درآغاز کنفرانس دو روزۀ پاریس برای توسعۀ انرژی هسته ای غیرنظامی
سخنرانی سارکوزی درآغاز کنفرانس دو روزۀ پاریس برای توسعۀ انرژی هسته ای غیرنظامی

در کنفرانس پاریس شصت و پنج کشور و نهاد بین المللی شرکت دارند. هدف اصلی این گردهمائی دو روزه، تسهیل دستیابی و استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز برای کلیۀ کشورهائی است که خواهان آنند.جمهوری اسلامی ایران و کرۀ شمالی به این کنفرانس دعوت نشده اند چرا که از نظر فرانسه این دو کشور تعهدات بین المللی خود را زیر پا گذارده اند. 

تبلیغ بازرگانی

نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، امروز (دوشنبه) خواستار تقویت آژانس بین المللی انرژی اتمی به گونه ای شد که تولید و گسترش انرژی اتمی به بهای به مخاطره افتادن امنیت تمام نشود.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به سخنان نیکلا سارکوزی در کنفرانس دو روزۀ پاریس برای "توسعۀ انرژی هسته ای غیرنظامی و تأمین هزینه های آن" اختصاص داده است پس از نقل این سخنان رئیس جمهوری فرانسه می نویسد نیکلا سارکوزی در این سخنرانی نه از ایران نامی به میان آورد و نه از پروندۀ هسته ای این کشور سخنی گفت ولی خواستار قطع هرگونه همکاری با کشورهائی شد که به مقررات و موازین مبارزه با گسترش جنگ افزارهای هسته ای احترام نمی گذارند.

رئیس جمهوری فرانسه گفت این کشور در مقابل کشورهائی که معیارهای امنیت دسته جمعی را نقض می کنند کوتاه نخواهد آمد.

نیکلا سارکوزی در ادامۀ سخنانش به تجلیل از یوکیا آمانو، مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی پرداخت و خطاب به او که در کنفرانس حضور داشت گفت فرانسه شفافیت و صراحت نخستین موضع گیری های او را تحسین می کند. سارکوزی افزود در این عرصه به یک مرد شجاع و صادق نیاز است و فرانسه از اقدام های مدیر کل جدید آژانس پشتیبانی می کند.

مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در نخستین گزارش خود در مورد فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، این کشور را به عدم همکاری کافی با آژانس متهم کرده و از تلاش های تهران برای دست یابی به سلاح هسته ای ابراز نگرانی کرده بود.

رئیس جمهوری فرانسه از نهادهای مالی بین المللی خواست از تلاش های مربوط به گسترش و تولید انرژی هسته ای صلح آمیز پشتیبانی کنند.

در کنفرانس پاریس شصت و پنج کشور و نهاد بین المللی شرکت دارند. هدف اصلی این گردهمائی دو روزه، تسهیل دستیابی و استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز برای کلیۀ کشورهائی است که خواهان آنند.

جمهوری اسلامی ایران و کرۀ شمالی به این کنفرانس دعوت نشده اند چرا که از نظر فرانسه این دو کشور تعهدات بین المللی خود را زیر پا گذارده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید