افغانستان/ اقتصادی

کنفرانس توکیو و ماموریت جلوگیری از کاهش یکباره کمکها به افغانستان

کواچیرو گامبا، وزیر خارجه ژاپن
کواچیرو گامبا، وزیر خارجه ژاپن

کشور های کمک کننده به افغانستان روز یکشنبه آینده در توکیو گرد هم می آیند تا در باره کمکهای مالی به این کشور بعد از سال ۲۰۱٤ تصمیم بگیرند. هدف اصلی گردهمایی توکیو جلوگیری از کاهش یکباره این کمکها و اثرات زیانبار آن بر زندگی مردم افغانستان اعلام شده است.

تبلیغ بازرگانی

انتظار می رود بیش از ۷۰ کشور کمک کننده به افغانستان، در بدل پرداخت سالانه مبلغ ۳ تا ٤ میلیارد دلار به این کشور، از دولت افغانستان تقاضا کنند اقدامات لازم برای بهبود حکومت داری و در جهت مبارزه علیه فساد اداری را روی دست بگیرد.

بگفته ناظران، کمکهای جامعه بین المللی و در راس آن، آمریکا، به افغانستان که در طول ده سال گذشته به ٥۰ تا ٦۰ میلیارد دلار بالغ می گردد نتوانسته است به صلح و ثبات لازم در این کشور بیانجامد، آنهم در حالیکه کمکهای یاد شده درآمد اصلی برای کشوری است که اقتصاد آن طی سه دهه جنگ بکلی از هم پاشیده است.

بر مبنای برآوردهای بانک جهانی، مصارف نظامی و برنامه توسعه جامعه جهانی در افغانستان بیش از ٪ ٩٥ تولید ناخالص داخلی این کشور در سالهای ۲۰۱۰و ۲۰۱۱ را تشکیل می داد.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در ماه ژوئن گذشته، از کشور های کمک کننده خواستار پرداخت ٤ میلیارد دلار کمک غیرنظامی به اضافه ٤ میلیارد دلار کمک به نیروهای امنیتی این کشور گردید.

اما به نظر میرسد با اعلام برنامه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تا سال ۲۰۱٤، تغییراتی در سیاستهای مالی جامعه بین المللی در مورد افغانستان بوجود آمده است.

کواچیرو گامبا، وزیر خارجه ژاپن که ریاست گردهمایی توکیو را بعهده دارد اظهار امیدواری کرده است مبلغ کمکهای وعده شده به افغانستان دستکم به ۳ میلیارد دلار در سال بالغ گردد در حالیکه منابع غربی در کابل این مبلغ را ٩،۳ میلیارد دلار پیش بینی کرده اند.

در این میان بگفته اوشاکس اوگادس، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان این اتحادیه به تنهایی تعهد سپرده است سالانه مبلغ ٥،۱ میلیارد دلار را طی ده سال آینده به افغانستان کمک کند.

با این حال، سازمان اکسفام از این اظهار تاسف می کند که آمریکا بعنوان نخستین کشور کمک کننده به افغانستان قبلا مقدار کمکهای خود به این کشور را از ۱،٤ میلیارد دلار به ٥،۲میلیارد دلار یعنی به نصف تقلیل داده است .

یک دیپلمات غربی می گوید مالیات دهندگان کشور های کمک کننده به افغانستان بروشنی از ادامه کمکهای کشور هایشان به افغانستان احساس خستگی می کنند.

در چنین فضایی است که کشور های غربی سعی خواهند کرد با سیاستهای سرسختانه تر از پیش، در گردهمایی توکیو، دولت افغانستان را به اصلاحات اداری و مالی وادار کنند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید