ایران

کنفرانس مطبوعاتی در پاریس در مورد ایران

سخنرانی فیلسوف فرانسوی پس از انتخابات ریاست جمهوری - ژوئن 2009
سخنرانی فیلسوف فرانسوی پس از انتخابات ریاست جمهوری - ژوئن 2009

درپاریس با فراخوان "برناردهانری لوی" ، فیلسوف سرشناس فرانسوی ، روزجمعه یازدهم ماه ژوئن ، یک کنفرانس مطبوعاتی و توضیحی در باره اوضاع امروزایران برگزار خواهد شد.

تبلیغ بازرگانی

به مناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری درایران (دوازدهم ژوئن دوهزارونه) فعالین جامعه مدنی و معترضین به نتایج انتخابات درنظردارند نشست هائی را درداخل وخارج از ایران برگزار نمایند. ازجمله درپاریس با فراخوان "برناردهانری لوی" ، فیلسوف سرشناس فرانسوی ، روزجمعه یازدهم ماه ژوئن ، یک کنفرانس مطبوعاتی و توضیحی درباره اوضاع امروزایران برگزارشد. دراین کنفرانس که با یک سلسله گفت و شنود میان حاضرین ادامه می یابد ، شماری ازچهره های اپوزیسیون آزادی خواه ایران ازکشورهای اروپائی حضور داشتند. درباره هدف های این گردهم آئی و نتایج محتمل آن به سخنان دکتر"مهرداد خوانساری" یکی ازشرکت کنندگان دراین کنفرانس توجه فرمائید.

مهرداد خوانساری

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید