فلسطین

کنگرۀ جنبش فتح فلسطین- گفتگو با علیرضا نوری زاده

علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن
علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن

جنبش الفتح، بعد از هفت سال کنگره برگزار میکند. این در حالیست که گفته میشود ضرورت به تجدید اشخاص و همچنان شاید تجدید نظر در استراتیژی و طرز عمل وجود داشته باشد.

تبلیغ بازرگانی

علاوه بر مشکلات خاص این کنگره، که عدم دعوت تعدادی از شخصیت ها است، سازمان آزادی‌بخش فلسطین در حالی این کنگره را برگزار میکنند که در ایالات متحده دونالد ترامپ پیروز شده است و در خود فلسطین، اسرائیلی ها شهرک سازی را از سر گرفته اند. در بررسی این مسایل، گفتگویی دارم با آقای علیرضا نوری زاده، مدیر مرکز پژوهش های ایران و عرب در لندن.

آقای نوری زاده میگوید که به مرور زمان با تغییراتی که آمد و با طرح صلح اسلو، فلسطینی ها که به گفتۀ عرفات در دستی شاخۀ زیتون داشتند و در دست دیگر کلاشینکوف، کلاشینکوف را کنار نگذاشته اند ولی در دست شان هم نگرفته اند.

فلسطینی تمام آمادگی شان را برای رسیدن به صلح نشان دادند، و اگر اسرائیلی ها به تعهدات شان در اسلو وفادار بودند، امروز ما شاهد حضور دو کشور دوست در کنار هم بودیم. متاسفانه با به قتل رسیدن رابین و روی کار آمدن دست راستی ها در اسرائیل، اسرائیل تا جاییکه توانسته است از تعهداتش شانه خالی کرده است.

در ادامه آقای نوری زاده از شخصیت های مختلف فلسطینی صحبت میکند که هنوز هم امیدوارند که امریکا به کمک آنان بیاید. اگر چه رئیس جمهورهای گذشتۀ ایالات متحده همه به آنان وعدۀ ایجاد تشکیل دولت مستقل را داده بودند، ولی هیچ کدام آنان این تعهدات را عملی نکردند.

گفتگو با علی رضا نوری زاده، مدیر مرکز پژوهش های ایران و عرب در لندن

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید