خاورمیانه

کویت، قطر را به نشست شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرد

تبلیغ بازرگانی

باوجود تنش‌های موجود میان قطر و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، کویت از این کشور برای حضور در نشست شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرده است. این نشست در روزهای پنجم و ششم ماه دسامبر در کویت برگزار خواهد شد.

نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ریاست کویت برگزار می‌شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید