ایران/کویت

کویت از بازداشت شش ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر داد

وزارت کشور کویت اعلام کرد که گارد ساحلی این کشور موفق به کشف یک قایق حامل مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در آبهای این کشور از قایق حامل 6 تبعه ایرانی شده است.

تبلیغ بازرگانی

شش تبعه ایرانی مظنون به قاچاق مواد مخدر توسط گارد ساحلی کویت بازداشت شدند.

وزارت کشور کویت اعلام کرد که گارد ساحلی این کشور موفق به کشف یک قایق حامل مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در آبهای این کشور از قایق حامل این 6 تبعه ایرانی شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه وزارت کشور کویت آمده است 6 ایرانی مظنون به حمل محموله مواد مخدر به مقامات قضائی کویت تحویل داده شدند.

برپایه همین گزارش، هفته گذشته نیز 12 ایرانی و 2 افغان بدلیل ورود غیرقانونی به آبهای این کشور بازداشت شدند.

گارد ساحلی کویت بطور مرتب قایقهائی را که از سوی ایران یا عراق به آبهای این کشور وارد می شوند را مورد بازرسی قرار می دهد.

این اقدام در جهت جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع این کشورها به خاک کویت یا انتقال محموله های حاوی قاچاق مواد مخدر صورت می گیرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید