بررسی روزنامه های امروز فرانسه

گام جدید کردهای سوریه به سوی خود مختاری

REUTERS/Kai Pfaffenbach

کردهای سوریه یک گام بسوی خودمختاری برداشتند؛ دمکراسی نورس تونس از سوی جهاد گرایان تهدید میشود و بیش از پیش شکننده شده است؛ توافق بسیار سخت بین اتحادیه اروپا و ترکیه در باره موضوع پناهجویان؛ اوضاع کریمه دو سال پس از پیوستن به روسیه. این ها، از جمله گزارشها و مقالات مهمی هستند که روزنامه فیگارو، این روزنامه صبح فرانسه در شماره امروز خود بدان پرداخته است.در بین گزارش ها و مقالات امروز روزنامه فیگارو، ما مقاله "ژرژ مالبرونو" در باره کردهای سوریه و تلاش آنان به سوی خود مختاری را انتخاب کرده ایم. در اینجا تلاش میشود تا بخش هایی از این مقاله به شما ارائه شود. 

تبلیغ بازرگانی

"ژرژ مالبرونو" در مقاله امروز خود در روزنامه فیگارو مینویسد کردهای سوریه با پیروزیهایی که از شروع انقلاب سوریه تا کنون به دست آورده اند، دیروز، پنجشنبه در باره ایجاد یک منطقه فدرال در سرزمین های تحت کنترل خود در شمال سوریه به توافق رسیدند. اتحاد بین سه منطقه عفرین، کوبانی و جزیره در شمال سوریه به اضافه مناطقی که اخیراً توسط نیروهای کرد به کنترل آنها در آمده است، به منزله یک گام جدید به سوی خود مختاری است.

"ژرژ مالبرونو" مینویسد:اما، ایجاد یک منطقه فدرال و خود مختار در شمال سوریه از سوی کردهای این کشور با دشمنی تمامی طرف های در گیر در جنگ سوریه، چه دولت سوریه و چه گروه های اپوزیسیون مواجهه میشود. او مینویسد، تمامی طرف های خارجی در گیر در مسائل سوریه، به جز کشور روسیه که از کردستان سوریه حمایت سیاسی می کند، مخالف رویکرد کردهای سوریه در این باره هستند. "ژرژ مالبرونو" در باره رویکرد آمریکا، مینویسد که آمریکا در واقع در جهت ایجاد یک سوریه متحد با یک قدرت مرکزی پر قدرت تلاش می کند.

مطرح شدن مجدد نام "کریم بنزما"، فوتبالیست معروف فرانسوی، عضو تیم ملی فرانسه و تیم معروف رئال مادرید در ار تباط با شبکه های پولشوئی و قاچاق مواد مخدر، از موضاعت بسیار داغی است که روزنامه لیبراسیون، این روزنامه دیگر صبح فرانسه در شماره امروز خود بدان اولویت نخست را داده و ضمن نشاندن عکس بزرگی از این فوتبالیست معروف در صفحه نخست خود، گزارش مفصلی را به این موضوع اختصاص داده است.

گزارش دیگر لیبراسیون به اضاع آشفته برزیل و خصوصاً به لولا دا سیلوا رئیس جمهوری پیشین این کشور اختصاص دارد. این روزنامه به اتهمات فساد مالی و پناه جستن لولا دا سیلوا به دولت برای فرار از تعقیب قضایی در برزیل اشاره می کند و می نویسد آنچه اکنون در برزیل می گذرد، شکستن یک نماد در این جامعه است.
لیبراسیون همچنین در مقاله ای، موضوع نشست مشترک اتحادیه اروپا و ترکیه در باره بحران پناهجویان و مهاجرین را مورد بررسی و موشکافی قرار داده است.

در این مقاله لیبراسیون، بررسی میشود که آیا اروپا در حال حذف حقوق پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه است؟ یا نه؟ آیا این تصمیمات، قابلیت اجرایی دارند؟ آیا این تصمیمات میتواند جریان گسترده پناهندگی و مهاجرت به سوی اروپا را متوقف کند؟

روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا، موضوع گزارش مفصلی است که در شماره امروز روزنامه لوموند بازتاب گسترده ای دارد. لوموند، به نقض موازین و میثاق های جهانی در باره آزادی مطبوعات و احترام به حقوق اقلیت های قومی و مذهبی در ترکیه اشاره می کند و مینویسد در جریان گفتگوهای اتحادیه اروپا با ترکیه در باره بحران پناهجویان ومهاجرین، این موضوعات اروپایی ها را در فشار قرار داده است.

لوموند گزارش دیگری از لیبی دارد. این روزنامه می نویسد، حکومت لیبی که در خارج تشکیل شده و مورد حمایت سازمان ملل متحد است، مورد تأیید شبه نظامیان در این کشور نیست. لوموند می نویسد، نخست وزیر این دولت نتوانسته در طرابلس موافقت همگانی را پشت سر خود داشته باشد. لذا، شکاف در صفوف شبه نظامیانی که تا کنون در جبهه فجرلیبی به گرد هم آمده بودند، مخاطرات در گیری بین آنان را بیش از پیش، افزایش میدهد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید