افغانستان

گذرنامه و ویزای کار برای ٣٠٠ هزار افغان در عربستان سعودی

اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری افغانستان
اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری افغانستان

رئیس جمهوری افغانستان وعده داد که ۳۰۰ هزار کارگر افغان که با گذرنامه کشورهای دیگر در عربستان سعودی اشتغال دارند، به زودی صاحب گذرنامه افغانی و  ویزای کار خواهند شد.

تبلیغ بازرگانی

اشرف غنی احمد‌زی، رئیس جمهوری افغانستان دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت عربستان سعودی از کودتای هفتم ثور سال ۱۳۵۷ تا کنون اجازه ورود مستقیم کارگران افغانی را از افغانستان به کشور خود نداده است.

اشرف غنی در این باره گفت که در دیدار اخیرش در جریان سفر حج عمره، با مقام های سعودی دیدار کرده و در این باره گفتگو کرده است. رئیس جمهوری افغانستان گفت که تلاش های خود را برای حل مشکلات این کارگران متمرکز کرده و در دیدارهای بعدی خود با مقامهای کشور عربستان آن را حل خواهد کرد.

اشرف غنی احمد‌زی، رئیس جمهوری افغانستان دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت عربستان سعودی از کودتای هفتم ثور سال ۱۳۵۷ تا کنون اجازه ورود مستقیم کارگران افغانی را از افغانستان به کشور خود نداده است.

اشرف غنی در این باره گفت که در دیدار اخیرش در جریان سفر حج عمره، با مقام های سعودی دیدار کرده و در این باره گفتگو کرده است. رئیس جمهوری افغانستان گفت که تلاش های خود را برای حل مشکلات این کارگران متمرکز کرده و در دیدارهای بعدی خود با مقامهای کشور عربستان آن را حل خواهد کرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید