لیبی

گروه تماس برای لیبی : رفتن قذافی برای حل بحران لیبی لازم است

DR

نمایندگان کشورهای عضو گروه تماس، گروه مسئول پیگیری بحران لیبی، در دوحه، در بیانیه پایانی خود، که توسط نخست وزیر و زیر امور خارجه قطر، شیخ حامد بن جاسم بن جابر، خوانده شد، گفتند کناره گیری قذافی از قدرت برای حل بحران لیبی لازم است.

تبلیغ بازرگانی

 این نمایندگان همچنین تصمیم گرفتند یک مکانیسم مالی موقت را برای کمک به شورشیان شرق کشور پیاده کنند.
این مکانیسم مالی به "شورای ملی گذار"، کادر رهبری شورشیان، امکان خواهد داد تا کمک ها را هماهنگ سازد و به تقاضاهای فوری پاسخ دهد.
در این بیانیه همچنین نمایندگان خواستار برقراری یک آتش بس فوری و خروج نیروهای معمر قذافی از شهرها می شوند.
این اولین جلسه گروه تماس تحت ریاست انگلستان و قطر برگزار شد و جلسه دوم قرار است در ایتالیا و در تاریخی که هنوز تعیین نشده برگزار شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید