بلژیک

"جنگ تازه اروپا که در آن دشمن مشخص نیست" - گفتگو با فیروزه نهاوندی

Reuters

پس از کشتار های پاریس، گروه دولت اسلامی، این بار بروکسل، پایتخت بلژیک را هدف گرفت و با انفجار ها در فرودگاه ومتروی این شهر، زندگی مردم را متوقف ساخت.

تبلیغ بازرگانی

این انفجار ها که پیش بینی شده بودند و در پاسخ به دستگیری عامل مهم سوء قصد های پاریس انجام گرفته چند پرسش را مطرح می سازد.
نظر به این که صلاح عبدالسلام به مدت چهار ماه در گریز بوده و جامعه مسلمان و به ویژه در محله مسلمان نشین "مولن بک" بروکسل به او پناه داده بودند آیا سهل انگاری ویا خوش باوری مقامات را اروپائی در برپا کردن "گتو" های قومی، پررنگ نمی کند ؟

آیا پس از همه سو ء قصد ها و کشتار ها در اروپا، کاستی هائی از سوی مسئولان دولتی و امنیتی بلژیکی صورت نگرفته ؟

آیا پس از این اروپائی ها می بایست همواره در شرایط اضطراری زندگی کنند و در همه جا شاهد حضور نظامیان و ماموران مسلح باشند که جزو عادتشان نیست ؟ چون همه پایتخت ها به تدابیر امنیتی خود در مناطق حساس افزوده اند.
آیا این سوء قصد ها خطر در هم پاشی نظام آزاد و دمکراتیک اروپا را، که یکی از دستاوردهای مهم دوران پس از جنگ دوم جهانی به شمار میآید ، به وجود نمی آورد و به دلیل یا بهانه حفظ امنیت کم کم از آزادی ها نمی کاهد ؟
آیا پس راندن داعش از سوریه و عراق، احتمال پخش عملیات تروریستی کنترل ناپذیر را در اروپا بیشتر نمی کند؟ چون به هر رو کشورهای مغرب و آفریقا هم کماکان با سوءقصد های تروریستی خونین روبرو هستند .

فیروزه نهاوندی، استاد جامعه شناسی و حقوق سیاسی در دانشگاه بروکسل در پاسخ به این پرسش ها می گوید اروپا با جنگ تازه ای روبرو است که در آن دشمن مشخص نیست و از این رو آسودگی خیال اروپا از بین رفته است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید