ایران - هسته ای

گروه (١+٥): ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری کند

ISNA

گروه (١+٥) در بیانیۀ امروز خود ابراز امیدواری کرده است که جمهوری اسلامی ایران نیز در آینده به پیروی از این گروه با "روحیه ای سازنده" با مسائل رو به رو شود. در بخش دیگری از این بیانیه بر آمادگی شش کشور برای مشارکت فعال در مذاکره با ایران تأکید شده است.

تبلیغ بازرگانی

قدرت های غربی امروز (چهارشنبه) بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواستند در مورد فعالیت های هسته ای خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند.
گروه موسوم به گروه (١+٥)، مرکب از آلمان و پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد (آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و انگلیس) که از چندسال پیش به نمایندگی از سوی جامعۀ بین المللی با جمهوری اسلامی ایران مذاکره می کند، با صدور بیانیه ای اعلام کرد که از ایران می خواهد با آژانس به طور کامل همکاری کند.
گروه شش کشور یادشده در بیانیۀ خود که تسلیم شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی شد یادآور می شود که اعضای این گروه با روحیه ای سازنده برای مذاکره با دولت جمهوری اسلامی ایران به ژنو و استانبول رفته و در استانبول پیشنهاداتی را برای ارتقاء اعتماد میان دو طرف و تسهیل روند آغاز گفتگوهائی سازنده به مقامات تهران ارائه کرده است.
گروه (١+٥) در بیانیۀ امروز خود ابراز امیدواری کرده است که جمهوری اسلامی ایران نیز در آینده به پیروی از این گروه با "روحیه ای سازنده" با مسائل رو به رو شود. در بخش دیگری از این بیانیه بر آمادگی شش کشور برای مشارکت فعال در مذاکره با ایران تأکید شده است.
گروه (١+٥) پس از ماه مارس سال ٢٠٠٩ دو بار در دو نشست در شهرهای ژنو و استانبول با مقامات تهران به گفتگو نشسته اند ولی در مورد پروندۀ هسته ای ایران، پرونده ای که از چند سال یش به این سو در بن بست قرار دارد، به توافقی نرسیده اند.
کشورهای غربی ایران را به تلاش برای دست یابی به سلاح هسته ای در پوشش یک برنامۀ هسته ای به ظاهرغیر نظامی متهم می کنند حال آن که جمهوری اسلامی ایران قویاً این اتهام را رد کرده و می گوید ایران قصد دست یابی به جنگ افزار هسته ای را ندارد.
شورای حکم آژانس که از روز دوشنبۀ این هفته برای رسیدگی به از جمله پرونده های ایران و سوریه تشکیل جلسه داده است رسیدگی به پروندۀ ایران را در دستور کار امروز این نشست قرار داده بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید