فرانسه

گروگانگیری خبرنگارها ودیگر شهروندان فرانسوی

گروگانگیری خبرنگارها ودیگر شهروندان فرانسوی طی بیست سال اخیر بارها اتفاق افتاده است. از نخستین مواردی که دولت فرانسه را با مشکلات زیاد مواجه کرد، ربوده شدن ژان پل کوفمن و میشل سورا در سال 1985 در بیروت بود. بعد از سه سال اسارت ژان پل کوفمن آزاد شد اما میشل سورا طاقت نیاورد و درهمین دورۀ اسارت از دنیا رفت.

تبلیغ بازرگانی

گروگانگیری خبرنگارها ودیگر شهروندان فرانسوی طی بیست سال اخیر بارها اتفاق افتاده است. از نخستین مواردی که دولت فرانسه را با مشکلات زیاد مواجه کرد، ربوده شدن ژان پل کوفمن و میشل سورا در سال 1985 در بیروت بود. بعد از سه سال اسارت ژان پل کوفمن آزاد شد اما میشل سورا طاقت نیاورد و درهمین دورۀ اسارت از دنیا رفت. بعد ها روشن شد که این گروگانگیری لبنانی مستقیما با جمهوری اسلامی ایران و دعوای این دولت با فرانسه بر سرقرار داد معروف به اورودیف کاملا ارتباط داشته است. طی سه سال اسارت ژان پل کوفمن در بیروت، همسر اوگاه به تنهایی برای آزادی شوهرش تلاش کرد. 

خانم ژوئل کوفمن از تلاش خستگی ناپذیر خود برای آزادی شوهرش میگوید:

"گروگان ها باید بدانند که آدمهای بسیار زیادی به آنها فکر می کنند. ناله کردن در این موارد به هیچ دردی نمی خورد. زمانی که شوهرمرا دزدیده بودند هنوز اینطور حمایت ها و برنامه هایی درکار نبود. ما می خواستیم فعالیت تبلیغاتی بکنیم به ما می گفتند بادکنک هوا کردن به چه دردی می خورد باید اعتصاب غذا کنید. ولی اتفاقا همینجور برنامه هاست که مردم را بسیج می کند. مردم باید فکر کنند که این بلا به سر خودشان هم ممکن است بیاید"....

یک دیگر از موارد گروگانگیری فرانسوی درعراق اتفاق افتاد. در اواسط تابستان سال 2004، دو خبرنگار فرانسوی ژرژ مل برونو و کریستیان شنو توسط ارتش اسلامی عراق ربوده شدند. ربایندگان از دولت فرانسه می خواستند که قانون مربوط به لائیسیته را لغو کند.

ربوده شدن این دو خبرنگار یکی از نخستین مواردی بود که کار تبلیغات گسترده ای را درفرانسه برانگیخت و بدین ترتیب افکار عمومی در حمایت از آنها بسیج شد. هر دو نفر بعد از چهار ماه اسارت به کشور بازگشتند. یکی از این دو نفر کریستیان شنو که قبلا برای همین رادیو، رادیو بین المللی فرانسه کار میکرد  از دوران اسارت خود چنین می گوید :

   "وقتی اسیر می شوی، گذشت زمان تبدیل به شکنجه می شود، ارتباط با دنیای خارج را از دست می دهی. مثل این که در حبابی زندگی می کنی، البته در شهر زندانی بودیم و صداهایی از بیرون میشنیدیم  صدای بچه ها، صدای اذان همین، دنیای ما همین بود".

خاطراتی از دو گروگان سابق

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید