ایران

گزارشگران بدون مرز: ایران، چین و سوریه در انتهای جدول رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ٢۰۱۱-٢۰۱٢

گزارشگران بدون مرز، دهمین رده بندی سالانه ی آزادی مطبوعات در جهان در سال ٢۰۱۱- ٢۰۱٢ را منتشر کرد؛ برپایه این رده بندی ایران در رتبه ١٧۵، سوریه ١٧٦ و چین ١٧٤ ، در رده های آخرین این جدول قرار دارند؛ سه کشوری که برپایه این گزارش با عالم واقعیت قطع رابطه کرده اند. 

تبلیغ بازرگانی

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای اعلام کرده «در دهمین رده بندی آزادی مطبوعات در جهان، تغییرات بسیارند». این سازمان با اشاره به اتفاقات سال گذشته بویژه در جهان عرب تأکید می کند که «بسیاری از رسانه ها برای پوشش خبری خیزش های دموکراتیک و یا جنبش های اعتراضی مخالفان هزینه ی سنگین پرداخت کردند و مهار اطلاعات فرصتی برای در قدرت ماندن رژیم های توتالیتر و سرکوبگر» فراهم آورده است.
در گزارش این سازمان آمده است، در جمهوری اسلامی ایران، سال هاست که سرکوب و تحقیر دوام دار روزنامه نگاران به فرهنگ سیاسی حاکمیت تبدیل شده است؛ ادامه حیات این رژیم بسته به سرکوب رسانه هاست؛ این کشور همزمان با "بهار عرب" در خاورمیانه، همچنان بزرگترین زندان و یکی از سه زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران و وب نگاران بود.
بنا بر این گزارش، سال ٢۰۱۱ همچنین ترسیم گر نقش برجسته شهروندان وب نگار در تولید و انتشار اطلاعات بود.
گزارشگران بدون مرز در این بیانیه ضمن برگزیدن واژه ی «سرکوب» با عنوان واژه سال تأکید می کند که هیچگاه کار روزنامه نگاران به این اندازه دشمنان آزادی را آزار نداده و هیچگاه اقدام به سانسور و تهاجم فیزیکی به روزنامه نگاران به این تعداد نبوده است.
این سازمان خاطرنشان می کند: نبود و یا حذف آزادی های عمومی به شکل مکانیکی منجر به حذف و نبود آزادی مطبوعات می شود؛ دیکتاتورها از آزادی اطلاعات می ترسند و آن را ممنوع می کنند، بویژه آنگاه که پایه های قدرتشان را می لرزاند.
کشورهای اریتره، ترکمنستان و کره شمالی، سه کشوری هستند که برپایه این گزارش بطور مطلق از آزادی بی بهره اند و در انتهائی ترین رده این گزارش قرار دارند.
فنلاند، نروژ، هلند صدرنشینان این رده بندی هستند که آزادی های بنیادین را محترم می شمارند.
کشورهای افغانستان و پاکستان که با تهدیدهای دائمی طالبان و افراط گرایان روبرو بوده و کشورهای مرگ بار برای خبرنگاران بوده اند، در مکان های ١۵۰و ۱۵۱این رده بندی قرار دارند.
همچنین در این گزارش آمده است که قیام در کشورهای عربی و اقدامات رهبران این کشورها برای مهار اطلاعات، دهمین رده بندی آزادی مطبوعات را که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز تهیه می شود، دگرگون ساخته است . برخی از دشمنان آزادی رسانه ها و اینترنت از قدرت برکنار شده اند و برخی دیگر قدرت را با سرکوب مردم همچنان در دست دارند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید