ایران

گزارشگران بدون مرز خواهان قطع سرکوب و توقیف روزنامه ها شد

بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز تأکید کرده است که علیرغم اعلام "عفو" دهها زندانی سیاسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت عید فطر- که سه روزنامه نگار زندانی نیز جزو آنها بوده اند - ایران همچنان با 25 روزنامه نگار و 17 وب نگار زندانی "یکی از بزرکترین زندان های جهان برای حرفه کاران رسانه هاست"                                                                    

تبلیغ بازرگانی

با توقیف همزمان دو نشریه مستقل غیر دولتی ، " شهروند امروز" و "روزگار" که از معدود نشریاتی هستند که بتازگی مجوز انتشار مجدد گرفته اند، صبح امروز سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه ای این اقدامات را بشدت محکوم کرد و خواهان توقف سرکوب و توقیف رسانه ها در ایران شد.
در این بیانیه، سازمان گزارشگران بدون مرزهمچنین سرکوب آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز و بازداشت روزنامه نگاران و وب نگاران را در ارومیه و تبریز محکوم کرده است.
بیانیه توضیح داده است که در دو هفته اخیر رد طرح احیای دریاچه ارومیه از سوی مجلس اسلامی اعتراضات و تظاهرات متعددی را در شهرهای مختلف آذربایجان در پی داشته است. بگفته این بیانیه اعتراض مسالمت جویانه شهروندان از سوی نیرو های انتظامی و سپاه پاسداران بشدت سرکوب شده است و صدها شهروند از جمله روزنامه نگاران و وب نگاران بازداشت شده اند.
رحیم غلامی، روزنامه نگار و فرانک فرید، نویسنده و مترجم در زمره این بازداشت شدگان هستند.
بیانیه گزارشگران درباره چگونگی بازداشت هفته نامه شهروند نوشته است که این نشریه بدستور هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. این بیانیه هیات نظارت را "ارگان سانسور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" توصیف میکند. اتهام این نشریه "توهین و افترا به مقامات مسئول" اعلام شده است.
روزنامه روزگار نیز به دستور شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بمدت دو ماه توقیف شد. اتهام این نشریه "تبلیغ علیه نظام و انتشار مسائل محرمانه کشور" اعلام شده است.
بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز در پایان تاکید کرده است که علیرغم اعلام "عفو" دهها زندانی سیاسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت عید فطر- که سه روزنامه نگار زندانی نیز جزو آنها بوده اند - ایران همچنان با 25 روزنامه نگار و 17 وب نگار زندانی "یکی از بزرکترین زندان های جهان برای حرفه کاران رسانه هاست."
 در محافل مطبوعاتی تهران گفته میشود که علت توقیف مجله شهروند، انتشار طرحی از محمود احمدی نژاد روی جلد نشریه است که در آن، هواداران رئیس جمهوری بسرعت پراکنده میشوند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید