ایران/حقوق بشر/حقوق کودکان

گزارشگران سازمان ملل از دولت ایران خواستند به قتل کودکان پایان دهد

دو گزارشگر ویژه سازمان ملل اعدام دو جوان را در جمهوری اسلامی ایران که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده اند، محکوم کردند. هفتۀ گذشته فاطمه سالبهی و صمد زهابی به طور مخفیانه در ایران اعدام شدند. فاطمه سالبهی سه شنبه گذشته به اتهام قتل همسر اعدام شد، در حالی که نامبرده در سن شانزده سالگی مجبور به ازدواج شده بود.

تبلیغ بازرگانی

در بیانیه ای که گزارشگران سازمان ملل منتشر کرده اند، آمده است : فاطمه سالبهی در بی اعتنایی به تقاضای وی برای برگزاری دادگاه تجدیدنظر اعدام شد. همین بیانیه محاکمه فاطمه سالبهی را خودسرانه و در تناقض با حقوق متهم و آئین دادرسی توصیف کرده است.
فاطمۀ سالبهی یازدهمین زن ایرانی است که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون در جمهوری اسلامی اعدام شده است. بیانیۀ گزارشگر سازمان ملل اضافه می کند که در همین فاصله شمار اعدام شدگان در ایران به ۷۰۰ تن رسیده است.
هفته گذشته صمد زهابی نیز به اتهام قتل یک جوان اعدام شد، در حالی که متهم در زمان ارتکاب جرم هفده سال داشته است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، این اعدام ها را نمونۀ نگران کنندۀ افزایش اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده که تردیدهای جدی نیز در مورد ماهیت عادلانۀ محاکم جمهوری اسلامی ایران برمی انگیزند.
کریستوف هاینس، گزارشگر دیگر سازمان ملل در خصوص اعدام های دسته جمعی، با انتشار بیانیه ای جداگانه، اعدام فاطمه سالبهی و صمد زهابی را غیرقانونی و معادل ارتکاب قتل توسط دولت ایران دانسته است.
کریستوف هاینس در بیانیه اش گفته است : اعدام یک جوان به ویژه بعد از یک محاکمۀ غیرعادلانه خلاف معاهدۀ بین المللی حقوق کودکان است که به امضای دولت ایران رسیده است. گزارشگر سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که به قتل کودکان در این کشور خاتمه دهد.
دو گزارشگر سازمان ملل که از حمایت خانم "دوبراوکا سیمونویا"، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، برخوردارند، بار دیگر از دولت ایران خواسته اند که فوراً اجرای اعدام ها در این کشور را متوقف کرده و لغو آن را در دستور کار خود قرار دهد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید