اقتصادی-داووس

در آستانه همایش داووس، گزارش آکسفام در باره نابرابری: دارایی ١ در صد مردم مرفه بیش از ۹۰ درصد کل دارایی‌های مردم جهان است

Oxfam 2020
Oxfam 2020 oxfamfrance.org

در آستانه آغاز بکار اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، سازمان غیر حکومتی آکسفام که یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بین‌المللی مرجع در جهت مبارزه با نابرابری و در همان حال امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی در جهان است، در گزارشی شکاف  گسترده و روزافزون میان فقرا و ثروتمندان را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جهان کنونی دانسته است. آکسفام در این گزارش می گوید: ١ در صد مردم مرفه بیش از ۹۰ درصد مردم جهان، یعنی۹‚۶ میلیارد نفر ثروت و دارایی در اختیار دارند ؛ ثروت ۲۱۵۳ نفر میلیاردِرِ جهان  به تنهایی بیش از ثروت ۶‚۴ میلیارد نفر (بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان) است. دو سوم میلیاردِرهای جهان ثروت خود را از طریق ارث، انحصار گرایی و ارتباطات بدست آورده اند.

تبلیغ بازرگانی

 در گزارش آکسفام همچنین آمده است که نزدیک به نیمی از جمعیت جهان، یعنی ۸‚۳ میلیارد نفر درآمد روزانه ای کمتر از ۵ دلار دارند و روند کاهش فقر در جهان از أواسط سال ۲۰١۳ به کندی گرائیده است.

 آکسفام انباشتگی شدید و تمرکز ثروت نزد گروهی اندک در جهان را خصوصاً موجب تضعیف بیش از حد اندازه " زنان" در جهان می  داند و این پدیده را در خط نخست نابرابری  طبقه بندی کرده و آن را شدیداً محکوم کرده است.

آکسفام در باره دلیل بروز این بحران می گوید:" مدل اقتصادی ناکارآمد و معیوب ما قدرت زیاد و ثروت انبوهی را در اختیار بخش کوچکی از جامعه، یعنی نخبگان ثروتمند می گذارد و  به آنان اجازه می دهد که از نیروی کار فقرا و طبقات مردمی  حداکثر بهره برداری را کرده و آنان را به  استثمار بکشد. در این  رویکرد استثماری، زنان و دختران در خط مقدم قرار گرفته اند و نخبگان ثروتمند جهان به خود اجازه می دهند که به صورت مکرر به حقوق آنان تجاوز کنند.

آمیتاب بهار، مسئول آکسفام در هند که کنفدراسیون بین المللی آکسفام را در اجلاس روز سه شنبه داووس نمایندگی می‌کند، درباره این گزارش  می گوید: "شکاف بین ثروتمندان و فقرا بدون سیاست‌های آگاهانه علیه نابرابری  نمی تواند برطرف شود. دولت‌ها و شرکت‌ها در جهان باید خود را نسبت به این سیاست‌ها متعهد کرده و تضمین نمایند که ثروتمندان مالیاتی را که[قانوناً] باید پرداخت کنند، واقعاً پرداخت کنند."

گزارش سالانه آکسفام در مورد نابرابری در جهان به طور سنتی درست قبل از افتتاح مجمع جهانی اقتصاد  در داووس سوئیس منتشر می شود. برای امسال، این گزارش  بر  روند فزاینده نابرابری های گسترده در جهان، خصوصاً برای زنان و دختران تأکید دارد.

پنجاهمبن نشست نخبگان اقتصادی و سیاسی جهان  فردا، سه‌شنبه در داووس آغاز بکار می کند.  گشایش این نشست در حالی است که سال ۲۰١۹  جهان شاهد جنبش‌های اعتراض اجتماعی عمده ای  بوده است؛ از شیلی گرفته تا خاورمیانه و فرانسه  فریادها علیه نابرابری و کاهش عدالت اجتماعی در جهان بلند شده است.

پولین لُكلِر، سخنگوی آكسفام در فرانسه در یک بیانیه مطبوعاتی امروز گفت:

نابرابری های فزاینده در قلب  شکاف های اجتماعی و درگیری های اجتماعی در سراسر جهان  هستند (...) آنها پدیده ای نیست که غیر قابل اجتناب باشد (بلکه) نتیجه سیاست‌های (...) است که باعث کاهش مشارکت ثروتمندان در تلاش برای همبستگی از طریق  دادن مالیات برای کمک به بودجه خدمات عمومی در کشورهای جهان ایجاد شده است."

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید