بین المللی/ اقتصاد

گزارش بانک جهانی از سهولت تجارت: فرانسه ٢٧، ایران ١١٨

بانک جهانی، گزارش سالانه در خصوص سهولت تجارت و بازرگانی در کشورهای جهان را منتشر کرد. در این گزارش ایران با یک پله ترقی، در سال آینده میلادی در رتبه ١١٨ از میان ١٨٩ کشور جهان قرار می‌گیرد.

تبلیغ بازرگانی

در گزارش بانک جهانی، سنگاپور رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داد. چین با کسب رتبه ۸۴ و هند با کسب رتبه ۱۳۰ در این فهرست قرار گرفته‌اند.

فرانسه در این فهرست جهانی رتبه ٢٧ را به خود اختصاص داده است و ١٢مرتبه پایین‌تر از همسایه شرقی خود، آلمان قرار گرفته است؛ آلمان رتبه ١۵را داراست.

گزارش سالانه سهولت تجارت و بازرگانی در کشورهای جهان، از سال ۲۰۰۳ از سوی بانک جهانی تهیه و منتشر می‌شود.

بانک جهانی، بررسی فضای کسب و کار در اقتصاد کشورهای جهان را با در نظر گرفتن ۱۰ شاخص در فضای اقتصادی هر کشور همچون "زمان شروع فعالیت اقتصادی"، "دریافت مجوز ساختمان"، "دست یافتن به انرژی برق"، "ثبت مالکیت"، "دریافت وام"، "حفاظت از سرمایه‌داران کوچک"، "پرداخت عوارض و مالیات"، "تجارت فرامرزی"، "اجرای قراردادها"، "حل و فصل ورشکستگی"، مشخص می‌سازد.

نحوه بررسی فضای کسب و کار در اقتصاد جهان، انتقاد برخی از کشورها از جمله چین را به همراه داشته است.

هرچند بر پایه برآورد بانک جهانی، ایران از نظر شروع فعالیت اقتصادی و دریافت وام، در سال آینده میلادی در رتبه‌ای پایین‌تر از قبل قرار می‌گیرد، اما در زمینه وضعیت دریافت انرژی برق و شروع فعالیت اقتصادی، با بهبود روبرو شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید