خاورمیانه

گزارش تصویری: ترزا می و سران شش کشور عربی

REUTERS

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در نشست شش کشور عربی شورای همکاری خلیج فارس که در بحرین برگزار شد، شرکت کرد.

تبلیغ بازرگانی

ترزا می و ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی
ترزا می و ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید