افغانستان

گزارش دستگاه های اطلاعاتی آمریکا در باره آینده افغانستان

سربازان آمریکایی در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار
سربازان آمریکایی در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار رویترز

میهمان برنامه، مصطفی دانش، تحلیلگر سیاسی و متخصص امور افغانستان: اولین بار نیست که دستگاه های اطلاعاتی آمریکا به دولت اینکشور نسبت به آینده افغانستان هشدار میدهند. این واقعیت از همان زمان "کنفرانس بن" برای ناظران امور افغانستان کاملأ واضح بود  

تبلیغ بازرگانی

مصطفی دانش: حتی خود ارتشیان آمریکائی به مسئولین دولت اینکشور بارها هشدار داده اند که افغانستان را درست نمی شناسند و در سرزمینی نیرو پیاده کرده اند که از آن هیچ نمیدانند. همین چند ماه پیش، ژنرال مک کریستال، فرمانده وقت نیروهای ارتش آمریکا در افغانستان، به مسئولین دولت متبوع خود در این زمینه هشدار جدی داده بود.

همین هشدار را خود من نیز در حدود ده سال پیش، درکنفرانس اول بن، زمانی که حامد کرزی را برای احراز مقام ریاست جمهوری بر گزیدند، طی گفتگوئی با وزیر دفاع آلمان، به او و همتاهایش تذکر دادم، و تأکید ورزیدم که آنها دارند وارد کشوری میشوند که هیچ اطلاعی از آن ندارند. کشوری خاص، که مردمش را اعضای قبیله ها تشکیل میدهند. قبیله هائی، که همیشه در جنگ و ستیز و اختلاف بسر میبرند....   

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید