سازمان‌ملل/ محیط زیست + گفتگو

سازمان ملل: تعهدات کنونی کشورها برای توقف رشد گرمایش زمین کافی نیست - گفتگو با ناصر کرمی

ناصر کرمی، استاد محیط زیست در نروژ
ناصر کرمی، استاد محیط زیست در نروژ

ازروز ٣٠ ماه جاری میلادی نوامبر، تا ١١دسامبر آینده، پاریس میزبان کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی و محیط زیست خواهد بود. دولت و سازمان‌های غیردولتی این کشور همه کوشش خود را برای فراهم آوردن موفقیت آمیز این کنفرانس ده روزه به کار برده‌اند.

تبلیغ بازرگانی

با نزدیک شدن موعد کنفرانس پاریس، سازمان ملل با انتشار گزارشی خطاب به سران و شرکت کنندگان در این کنفرانس اعلام داشت که وعده‌های داده شده که تا کنون به ثبت رسیده «به هیچ وجه» برای بهبود وضعیت اقلیمی جهان کافی نیست.

کارشناسان سازمان ملل در این گزارش می گویند، تحلیل و بررسی همه تعهدات اعلام شده از سوی ١٤٦ کشورجهان نشان می دهد که در صورت تحقق همه این تعهدات در بهترین حالت، میزان گرمایش زمین در پایان قرن ٢١٠٠، در بهترین حالت به ٣ درجه و در بدترین حالت به ٣٫۵ درجه خواهد رسید .

گزارش می‌گوید اگر کشورهای امضاء کننده توافق‌ها به همه تعهدات خود عمل نمایند حتی تا سال ٢٠٣٠ نیز میزان تولید گازهای گلخانه‌ای به مراتب بیشتر از میزان مورد انتظار کارشناسان و مسئولین حفظ محیط زیست خواهد بود.

ناصر کرمی، استاد محیط زیست در نروژ، در گفت وگویی در زمنیه مقدمات کنفرانس بین‌المللی پاریس می‌گوید: اهمیت این کنفرانس نسبت به پیشینیان آن این است که این کنفرانس قرار است مرحله تصمیم‌گیری‌های مهم بین‌المللی باشد و دیگر اینکه آگاهی عمومی نسبت به وخامت تغییرات اقلیمی و نیاز مبرم به اقدام فوری در جهت توقف منحنی وخامت، نسبت به سابق عمیق تر و همگانی‌تر شده است.

این کارشناس محیط زیست می گوید هرچند حتی باحفظ گرمایش زمین دردو درجه مثبت به انقراض نسل گروهی از گونه های حیوانی و گیاهی خواهد انجامید با این حال رسیدن به میزان دو درجه مثبت درپایان قرن بک موفقیت به حساب خواهد آمد.

گفتگو با ناصر کرمی، استاد محیط زیست در نروژ

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید