گزارش سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمی، درآستانه کنفرانس پاریس

ازروز ٣٠ ماه جاری میلادی نوامبر، تا ١١دسامبر آینده، پاریس میزبان کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی و محیط زیست خواهد بود. دولت و سازمان‌های غیردولتی این کشور همه کوشش خود را برای فراهم آوردن موفقیت آمیز این کنفرانس ده روزه به کار برده‌اند.

تبلیغ بازرگانی

با نزدیک شدن موعد کنفرانس پاریس، سازمان ملل با انتشار گزارشی خطاب به سران و شرکت کنندگان در این کنفرانس اعلام داشت که وعده‌های داده شده که تا کنون به ثبت رسیده «به هیچ وجه» برای بهبود وضعیت اقلیمی جهان کافی نیست.
سازمان ملل می گوید: تعهداتی که از سوی کشورها تا کنون برعهده گرفته شده نخواهد توانست به نتیجه مورد انتظار یعنی تثبیت گرمایش زمین در مثبت ٢ درجه کافی باشد.

کارشناسان سازمان ملل در این گزارش می گویند، تحلیل و بررسی همه تعهدات اعلام شده از سوی ١٤٦ کشورجهان در اول ماه اکتبر گذشته، نشان می دهد که در صورت تحقق همه این تعهدات در بهترین حالت، میزان گرمایش زمین در پایان قرن ٢١٠٠، در بهترین حالت به ٣ درجه و در بدترین حالت به ٣٫۵ درجه خواهد رسید و با انتظارات اعلام شده مبنی بر ٢ درجه در سال ٢١٠٠، فاصله زیادی خواهد داشت.

گزارش می‌گوید اگر کشورهای امضاء کننده توافق‌ها به همه تعهدات خود عمل نمایند حتی تا سال ٢٠٣٠ نیز میزان تولید گازهای گلخانه‌ای به مراتب بیشتر از میزان مورد انتظار کارشناسان و مسئولین حفظ محیط زیست خواهد بود.

کارشناسان سازمان ملل می گویند موضوع عمده این است که همه وسائل فنی و تکنولوژی مدرن برای شناسایی میزان آلودگی و کاهش آن وجود دارد، از این رو کارشناسان سازمان ملل ازرهبران جهان خواسته اند حال که افکارعمومی همراهی می کند، در زمینه‌های انرژی، کشاورزی، حمل ونقل، ساختمان سازی و جنگل‌ها، اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت محیط زیست به عمل آورند

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید