بین المللی

گزارش سالانۀ وزارت امور خارجۀ امریکا در بارۀ وضعیت حقوق بشر در کشور های جهان

تبلیغ بازرگانی

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجۀ امریکا در اشاره به این گزارش تصریح کرده است که برخی از زندانیان در ایران برای اعتراف گیری شکنجه شده اند.

در این گزارش آمده است که در ایران در سال 2010 سیصد نفر اعدام شده اند.

گفتگو با حسین باقر زاده

به گفتۀ حسین باقر زاده فعال حقوق بشر، گزارش امسال ، یکی از مفصل ترین گزارش هاییست که در مورد نقض حقوق بشر منتشر شده ، ده ها صفحه از این گزارش به ایران اختصاص داده شده است.

گزارش سالانۀ وزارت امور خارجۀ امریکا بی شک در روابط کشور های متحد امریکا با ایران تاثیر گذار خواهد بود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید