افغانستان

گزارش مرکز مطالعاتی آمریکا در باره کاهش حملات تروریستی

(Photo: AFP / Archives)

براساس تحقیقی که در آمریکا صورت گرفته و گزارش آن اخیراً منتشر شده است، مقررات جدید وضع شده برای نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر درافغانستان به منظور کاهش تلفات غیر نظامیان، با پیامد غیر منتظره کاهش حملات تروریستی همراه بوده است.

تبلیغ بازرگانی

 

بر اساس تحقیقی که در آمریکا صورت گرفته و گزارش آن اخیراً منتشر شده است، مقررات جدید وضع شده برای نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان به منظور کاهش تلفات غیر نظامیان، با پیامد غیر منتظره کاهش حملات تروریستی همراه بوده است.

 

بر اساس همین گزارش، ظاهراً اجرای مقررات جدید، به کاهش سوءقصد هایی نیز که با استفاده از مین های دست ساز صورت صورت میگیرد، منجر شده است.

این مقررات از سوی ژنرال مک کریستال فرمانده سابق نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان و از سال گذشته به مرحله اجرا در آمده است. در این مقررات، به منظور کاهش قربانیان غیر نظامی در افغانستان محدودیت هایی برای استفاده از بمباران هوایی و استفاده از سلا ح های سنگین در عملیات نظامی بر علیه طالبان وضع گردیده بود.

این بررسی بوسیله یک مرکز مطالعاتی در ماسا چوست آمریکا موسوم به دفتر ملی تحقیقات اقتصادی انجام شده است.

حاصل کار این مرکز، گزارشی است 70 صفحه ای که تمامی داده ها را در باره کلیه درگیریهای نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی و سوء قصد های انجام شده در افغانستان طی 15 ماهه گذشته تجزیه و تحلیل کرده است.

یاد آور میشویم که قربانیان غیر نظامی این درگیریها و سوءقصدها بیش از 4000 تن بوده است.

این بررسی نتیجه میگیرد که تعداد قربانیان غیر نظامی، یک رابطه و اثر مستقیم بر روی کاهش و یا افزایش خشونت ها نزد گروهای شورشی طالبان و غیره در افغانستان داشته است.

در این رابطه، گزارش داده شده چنین تحلیل میکند که هنگامی که اشخاص غیر نظامی بدست نیروهای ائتلاف کشته میشوند، در وهله نخست تعداد داوطلبان برای پیوستن به طالبان ودیگر گروهای شورشی در افغانستان افزایش مییابد. این افزایش نیروهای شورشی بالطبع افزایش تعداد حملات آنان رابدنبال خواهد داشت.

این گزارش زمانی انتشار مییابد که بحث و گفتگو در باره ادامه و یا تغییر مقررات وضع شده سابق- بوسیله ژنرال مک کریستال- در جریان است.

بسیاری از سربازان آمریکائی در گیر در عملیات افغانستان از وجود محدودیت های وضع شده در سال گذشته ناراضی بوده و خواهان تغییراتی در آنها هستند.

از سوی دیگر،ژنرال پترائوس فرمانده جدید نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان به هنگام حضورش در برابر سنای آمریکا اظهار داشته که این مسئله را با دقت زیاد مورد بررسی قرار خواهد داد.

نتایج این تحقیقات انجام شده در مرکز مطالعاتی ماسا چوست آمریکا رابا عزیزالله رویش تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در میان میگذاریم و از وی پرسش می کنیم که آیا این نتایج با واقعیت های ملموس در افغانستان تطابق دارد؟

عزیزالله رویش اعتقاد دارد که فقط یکی از نتایج این گزارش میتواند واقعیت داشته باشد و آن کاهش تلفات اشخاص غیر نظامی در افغانستان میباشد. وی در باره کاهش حملات تروریستی میگوید که نه تنها واقعیت نداشته ، بلکه عکس آن اتفاق افتاده است. وی در این باره اظهارمیدارد که حملات تروریستی طالبان و سایر گروهای شورشی در افغانستان طی این مدت بصورت فوق العاده ای افزایش یافته و نتیجه آن تلفات بسیار سنگین نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر درافغانستان بوده است.

عزیزالله رویش اعتقاد دارد که طالبان هیچگاه از نظر سیاسی و نظامی تا این اندازه قوی نبوده اند.

 

گفتگو با عزیزالله رویش

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید