فرانسه/مطبوعات

گزارش نگران کننده درباره گرمایش زمین

گرمایش زمین - تصویر آرشیوی
گرمایش زمین - تصویر آرشیوی DR

حدود سه سال پس از نشست موفقیت‌آمیز آب وهوا "کاپ ۲۱" در پاریس و امضای کنوانسیون مهم مهار گرمایش زمین توسط ۱۹۷ کشور جهان، و با برگزاری دو نشست دیگر طی دو سال گذشته، تازه ترین گزارش یک گروه بین المللی از دانشمندان تغییرات اقلیمی درباره ناکافی بودن تمهیدات کشورهای امضا کننده برای کنترل آلودگی طی یک دهه آینده انتشار یافت و بخش‌های هشدار دهنده آن در صدر اخبار و گزارش های رسانه‌ها قرار گرفت.

تبلیغ بازرگانی

لیبراسیون تصویر و تیتر صفحه اول شماره امروز خود را با کشیدن زنگ خطر به گزارش کارشناسان تغییرات اقلیمی اختصاص داده. لیبراسیون تحت عنوان "یا اکنون یا هرگز" به تنگی وقت در اقدام برای مهار فرسودگی کره زمین اشاره می‌کند و می نویسد: گزارش کارشناسان نشان می‌دهد که حتی در صورت تحقیق همه‌ی تعهدات پذیرفته شده از سوی کشورهای آلاینده، باز هم آینده کره خاکی ما نگران کننده باقی می‌ماند

لیبراسیون می‌نویسد: کارشناسان در گزارش خود تصریح کرده‌اند که تصمیمات اتخاذ شده در"کاپ ۲۱ پاریس" حتی اگر به طور کامل اجرا شود و حفظ گرمایش زمین در ۱/۵ درجه تثبیت شود باز تاثیرات غیرقابل انکاری در وضعیت فضای زیستی زمین خواهد داشت.

لیبراسیون می‌افزاید: با این که ۱۹۷ کشور کنوانسیون آب و هوای پاریس را امضا کردند، اما کارشناسان می‌گویند راههای رسیدن به تعادل حفظ گرمایش زمین به میزان یک و نیم درصد یا حتی دو درصد درست انتخاب نشده است.

یک کارشناس آب و هوا به لیبراسیون گفته است: اما این نظر بدان معنا نیست که هدف تعیین شده در کاپ ۲۱ دست نیافتنی است، نه، ما راه‌های رسیدن به هدف را یاد آوری کردیم اکنون نوبت تصمیم گیرندگان سیاسی است که به آن توجه نمایند. هومنیته، ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه، نیز صفحه اول خود را به گزارش گروه بین‌المللی تغییرات اقلیمی اختصاص داده است.

هومنیته می‌نویسد: کارشناسان می‌گویند رسیدن به هدف اعلام شده درحفظ و کنترل گرمایش زمین در۱/۵ درجه هنگامی می‌تواند تحقق یابد که نحوه تولید و مصرف بکلی تغییر یابد. سرمقاله نویس هومنیته هشدار می‌دهد : گزارش کارشناسان بین‌المللی ما را در مقابل چالش حفظ تمدن خود و نیاز به بسیج همگانی برای حفظ محیط زیستمان قرار داده است.

سرمقاله نویس هومنیته می‌افزاید: یادمان باشد که این از آن گزارش‌های عادی نیست که وزیر محیط زیست آنرا به کشوری وزارتخانه بسپارد، برای دادن پاسخ مناسب به این هشدار قرمز همه باید بسیج شوند، از شهروندان عادی گرفته تا سندیکالیست ها، تا مردان سیاسی، تا دانشمندان.

یک دانشمند فیزیک اتمسفر به هومنیته گفته است: جامعه‌ای که به مصرف و تولید حتی در سطح غیر لازم آن عادت کرده دشوار می‌تواند چالش‌هایی را که پیش روی ما قرار دارد به اندازه لازم جدی تلقی نماید. لوموند، روزنامه عصر فرانسه، نیز بیشترین گزارش امروز خود را به نظریه کارشناسان تغییرات اقلیمی اختصاص داده.

لوموند می‌نویسد: کارشناسان آب و هوا در گزارش تازه خود هشدار می‌دهند که به ساعت غیر قابل بازگشت نزدیک می‌شویم و ممکن است به وضعیت غیر قابل ترمیم خسارات وارده به کره زمین برسیم. به نوشته لوموند تهیه کنندگان گزارش تاکید کرده‌اند تا دیر نشده همه کشورها باید به کاهش تولید گاز "Co2" بپردازند. آنها می‌گویند رسیدن به هدف تثبیت گرمایش زمین در۱/۵ درجه ناممکن نیست، اما به گذشته و تغییرشدید در نحوه تولید و مصرف کشورها نیاز دارد.

لوموند می افزاید: این گزارش هشدار دهنده پایه مذاکرات آینده در "کوپ ۲۴" خواهد بود که قرار است از ۳ تا ۱۴ ماه دسامبر آینده در لهستان برگزار شود. به نوشته لوموند درست در همین نشست است که کشورهای تولید کننده گازهای آلاینده قرار است نیست به کاهش آلودگی های صنعتی خود تصمیم بگیرند.

لوموند می‌نویسد: در صورت حفظ و انجام حتی دقیق تعهدات پذیرفته شده در مورد کاهش آلودگی ما به گرمایش سه درجه رو به رو خواهیم بود، ولی اگر توصیه های دانشمندان را در این گزارش آویزه گوش کنیم امکان حفظ گرمایش زمین در وضعیت مناسب، یعنی ۱/۵ درجه امکانپذیراست.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید