خاورمیانه

گفتگوهای بی نتیجه فلسطین و اسرائیل

گفتگوهای اسرائیل و فلسطین به منظور ازسرگیری مذاکرات صلح، شب گذشته، در اردن، بدون نتیجه پایان یافت.

تبلیغ بازرگانی

محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطین، در نظر دارد با رهبران اتحادیه عرب در مورد چند وچون راهکارهائی که باید در آینده در نظر بگیرد، مشورت نماید.
تنها تصمیم های به جا مانده امروز برای تشکیلات فلسطینی، از یک سو پیگیری درخواست فلسطین برای عضویت در سازمان ملل متحد و از سوی دیگر روند آشتی با حماس در قدرت در نوار غزه است.
جلسه دیروز توسط چهارگانه در گیر در مذاکرات خاور میانه در ماه اکتبر به طرفین تحمیل شده بود.
منظور از چهارگانه، آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و روسیه است.
تاکنون طرفین در پنج جلسه شرکت کرده اند و اسرائیلی ها یک فهرست 21 نکته ای ارائه نموده اند که محمود عباس آن را بی ارزش توصیف کرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید