گفتگوی آریانا سعید با رادیوی بین المللی فرانسه

آریانا سعید
آریانا سعید .

آریانا سعید، آوازخوان محبوب افغانستان، قبل از کنسرتش در شهر پاریس، گفتگوی مفصلی با ما انجام داد. طی این گفتگو، آریانا سعید نه تنها از خودش، از کارهای هنریش و از طرز دیدش صحبت میکند، بلکه همچنان، از وضعیت نا بسامان زنان در افغانستان هم میگوید. او ابراز آرزومندی میکند که مسئولین سیاسی کشور سعی کنند در وضع زنان کشور بهبود بیاورند. او همچنان از ملا ها تقاضا میکند که مردم را به راه خوب ارشاد کنند. با در نظر داشت پولیمیکی که متعاقب این کنسرت، در بارۀ لباس بسیار زیبا و سکسی که آریانا به تن داشت، در گرفت، شنیدن سخنان خود آریانا سعید را به شما توصیه میکنیم.

تبلیغ بازرگانی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید