فرانسه، ایرانی، پناهجویان

گفتگو با یک پناه‌جوی ایرانی که برای اعتراض به موقعیت خویش در شمال فرانسه لب‌های خود را دوخته است +عکس

AFP

١٢ تن از پناه جویان ایرانی، برای اعتراض به موقعیت خود، روز جمعه ٤ مارس/ ١٤ اسفند، با لب‌های دوخته در منطقۀ معروف به "جنگل" در شهر "کاله" در شمال فرانسه راهپیمائی کردند. روز پیش از آن ٩ نفر و روز چهارشنبه ۵ تن به همین طریق دست به تظاهرات زده بودند.

تبلیغ بازرگانی

پناه‌جویان ایرانی نخست در محلی که به "تئاتر جنگل" موسوم است در برابر روزنامه‌نگاران حاضر شدند و سپس در بخش جنوبی "جنگل" که از پنج روز پیش دردست تخریب است به راهپیمائی پرداختند. برخی از آنها پلاکاردهائی حمل می کردند که در آنها از "مدافع حقوق" خواسته شده بود برای اطلاع از وضعیت پناه‌جویان از این محل بازدید به عمل آورد.

دربارۀ مطالبات پناه جویان ایرانی با "مختار احمدی"، یکی از افرادی که لب های خود را دوخته و در راهپیمائی روز جمعه شرکت کرده است، گفتگو کرده‌ایم.

گفتگو با مختار احمدی، پناهجوی ایرانی در شهر "کاله".

پناه جویان که با دوختن لب‌های خود، دست به اعتصاب غذا زده اند، نسبت به خراب کردن بخش جنوبی این اردوگاه که بصورت غیرقانونی بشکل "حلبی آباد" ایجاد شده، معترض‌اند. دادگستری فرانسه هفتۀ گذشته تخریب این محل را به دلیل نبود شرایط بهداشتی و ایمنی مورد تائید قرار داد و تأکید کرد که پناه‌جویان باید به اماکن برخوردار از شرایط قابل قبول منتقل شوند.

دولت فرانسه در محل یک مرکز اقامت موقت ایجاد کرده و در ١٠٢ "مرکز پذیرائی و راهنمائی" در سراسر خاک این کشور امکاناتی را در اختیار پناه‌جویان قرار می دهد. با این حال آنان که قصد ورود غیر قانونی به انگلستان را دارند هیچیک از راه حل‌هائی را که منجر به دور شدن آنان از منطقه می‌شود نمی پذیرند.

در بخش جنوبی "جنگل" بگفتۀ دولت فرانسه، بین ٨٠٠ تا ١٠٠٠ نفر و بر اساس آمار ارائه شده توسط انجمن‌های دفاع از حقوق پناه‌جویان، حدود ٣٥٠٠ نفر زندگی می کنند. جمع کل پناه‌جویان در این منطقه بین ٣,٧٠٠ و ٧,٠٠٠ برآورد شده است.

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

 

 

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید