پاکستان

گفت‌وگوهای طالبان و دولت پاکستان برگزار نشد

جماعت اسلامی اسلام آباد
جماعت اسلامی اسلام آباد

نخستین دور گفت‌وگوهای میان نمایندگان دولت پاکستان با نمایندگان طالبان که قرار بود روز سه شنبه (4 فوریه) برگزار شود، به تعویق افتاد.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، لغو نخستین جلسه مذاکرات میان طالبان و دولت پاکستان گمانه زنیها در خصوص وجود مشکلات بر سر رسیدن به توافق صلح میان طرفین را قوت می بخشد.

در روزهای اخیر، دولت پاکستان و گروه اسلامگرای طالبان، ترکیب اعضای هیاتهای مذاکره کننده برای پایان دادن به مناقشات ٧ ساله در پاکستان را معرفی نمودند.

قرار بود این دو هیات بعدازظهر روز سه شنبه با یکدیگر در اسلام آباد دیدار و گفت‌وگو نمایند.

ساعاتی پیش از برگزاری این نشست، مسئول گروه مذاکره کننده دولت پاکستان در تماس با گروه مذاکره کننده طالبان از برخی تردیدها نسبت به ترکیب گروه مذاکره کننده طالبان و کاهش تعداد این افراد از پنج نفر به سه نفر خبر داد.

هدف از مذاکرات میان نمایندگان دولت پاکستان و طالبان، پایان دادن به نزدیک به یک دهه خشونت های مرگبار در پاکستان عنوان شده است اما منابع دولتی پاکستان انجام این گفت‌وگوها را بسیار دشوار ارزیابی می کنند.

پیشتر منابع دولتی پاکستان اعلام کردند در جلسه روز سه شنبه، "گفت‌وگوهای غیررسمی" برای ارزیابی شرایط طرفین و چگونگی ادامه مذاکرات در دستور کار قرار دارد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید