روزنامه‌های امروز فرانسه

یونان و پس لرزه‌های همه‌پرسی

REUTERS

در صفحات اول روزنامه‌های امروز، کلمۀ "نه" یعنی جواب اکثریت مردم یونان در رفراندوم دیروز، آمده است.

تبلیغ بازرگانی

«یک "نه" که اروپا را تکان می‌دهد»، تیتر لاکروا، روزنامه نزدیک به مسیحیان است. لزاکو هم عین عنوان را نوشته است: «یک "نه" که اروپا را میلرزاند».

عنوان لیبراسیون، «نه زئوس» است و بالای آن تصویر نامرئی از "الکسیس سیپراس" دیده میشود که انگار همین الکسی سیپراس، نخست وزیر جوان یونان، "زئوس" خدای خدایان، شده باشد.

فیگارو، "نه" را در عکس آورده است و زیر آن نوشته است، «یونان قدم بزرگی به سوی خروج از اروپا برداشت».

و بالاخره، هومانیته، این را عنوان کرده است که «حالا نه مردم یونان را محترم بشمارید».

با اینکه در انتشار خبر، همه روزنامه‌ها شبیه هستند ولی مانع از این نمیشود که در تعبیر آن، از همان پاراگراف‌ نخست تنوع همیشگی در روزنامه‌ها حفظ شود.

با لاکروا آغاز میکنیم که زیر عنوان «نه که اروپا را تکان میدهد»، نوشته است که یونانی ها دیروز دربارۀ طرح کمک و اصلاحات اروپا همه‌پرسی کردند، شرکت مردم بسیار وسیع نبود، حدود 61 درصد؛ اما اکثریتی، روشن جواب منفی داد. ولی کشور یونان هنوز از مشکلات بیرون نرفته است.

در ادامه، لاکروا، بدهی‌های یونان را یادآوری میکند و اینکه در تاریخ 30 ماه ژوئن، یونان باید 1.6 میلیارد دلار به صندوق بین المللی پول میپرداخت که نپرداخته است. 20 ماه ژوئیه هم این کشور باید 6.9 میلیارد دلار به بانک مرکزی اروپا و بستانکاران دیگر خود بپردازد.

در لیبراسیون که «نه زئوس» را عنوان کرده است؛ سرمقاله‌نویس با این سؤال آغاز میکند که آیا نه گفتن به ریاضت نه گفتن به اروپا است؟ جگونه میتوان "نه" ملت یونان را که در تجمع اروپاییان مانند صاعقه صدا کرد به زبان سیاسی ترجمه کرد؟ در ادامه میخوانیم که از این "نه"، میتوان یک برداشت بسیار ساده داشت که جدایی میان اروپا و یونان است. در شرح این فرضیه، با استفاده از اصطلاحات ادبیات قدیم یونانی، "لوران ژوفرن" نوشته است که یونان، مانند "اولیس" یکی از خدایان یونان قدیم، تنها به یک سفر پر از خطر خواهد رفت؛ و بعد از شرح نا بسامانی‌هایی که جدا شدن یونان از اروپا، عاید یونان و خود اروپا خواهد کرد، لیبراسیون به این سؤال کلیدی میرسد که آیا ما میتوانیم ملتی را اخراج کنیم که با درد خود به طغیان خود مشروعیت میدهد؟

فیگارو که عنوانش «قدم بزرگی به سوی خروج از اروپا» می باشد، در ادامه، خونسردانه مسئلۀ خروج یونان از اروپا را مطرح میکند و میگوید: به نظر برلین، یونان «با نه گفتن در این همه‌پرسی» آخرین پل‌هایی که این کشور را به اروپا وصل میکرد خراب کرده است.

در فیگارو از زبان "الکسیس سیپراس" میخوانیم که «ما امروز یک صفحۀ جدیدی از تاریخ یونان را نوشتیم» و «اینبار، بدهی یونان روی میز مذاکره خواهند آمد».

در ادامه، فیگارو از ملاقات امشب آنگلا مرکل و فرانسوا هولاند نوشته است که میخواهند یک اجلاس سران کشورهای عضو واحد پولی اروپا یعنی یورو را برای فردا شب ترتیب بدهند. انتظار میرود در مورد مسئلۀ یونان، بعد از این میان سران اروپایی تفاوت نظر فروان بوجود بیاید.

در هومانیته، صحبت از قطب بندی‌های این رفراندوم است، آن هم از زبان وزیر آموزش، فرهنگ و ادیان یونان "آریستید بالتاس": یکی، جناحِ الکسی سیپراس حزب "سیریزا" و مردم یونان است که رأی منفی دادند و جناح دیگر، بر اساس عنوان این مصاحبه در صفحات هومانیته، سران کشورهای اروپایی هستند که برای "آری" گفتن تبلیغات کردند. آنان نتیجۀ این همه‌پرسی را با سرنوشت آیندۀ الکس سیپراس مرتبط دانستند. در شرح قطب بندی این همه پرسی، "آریستید بالتاس" میگوید که بیکاران و کسانی که در این اواخر سطح زندگی آنان سقوط کرده است، "نه" را انتخاب کردند؛ در صف مقابل، کسانی که از بحران منفعت بردند و سیاست‌های ریاضتی روی آنان تطبیق نشد و یا اثر نداشت، دور محور "آری" جمع شدند؛ ولی رأی خرده بورژواها و خرده مالکان که در میان "آری" و "نه" در تردید قرار داشتند، تعین کننده بود. نتیجۀ این همه‌پرسی را حرکت این گروه از آری به نه، تعیین کرد.

در لیبراسیون گزارشی هم آمده است زیر عنوان «کودتای مالی بستانکاران آتن». گزارشگر لیبراسیون از زبان کسانی که به دستگاه قدرت سیاسی در آتن نزدیک هستند میگوید که بستانکاران یونان مذاکرات را قفل کرده بودند. یکی از همکاران نزدیک به حکومت یونان به گزارشگر لیبراسیون گفته است که حکومت سعی میکند ظاهر سازی کند. آیندۀ یونان نامعلوم است، ولی آنچه بدیهی است این است که ما آنچنان دچار فقر شده ایم که به سطح زندگی در بلغارستان رسیده ایم؛ اگر "بلی" برنده شود ما در داخل واحد پول اروپا میمانیم، ولی مانند این که مثلاً بلغارستان عضو کشورهای یورو باشد. اگر "نه" برنده شود، محتملاً از اروپا خارج خواهیم شد، چونکه مسایل اسفناکی که این روزهای اخیر پشت سر هم اتفاق افتادند، کشوری را که قبلاً هم با 312 ملیارد دلار بدهی به زانو درآمده بود از پا درآورد.

در ادامه، شکایت از بستانکاران است که در هر قرارداد شرایطی اضافه میکردند. این «همکار نزدیک حکومت یونان» به گزارشگر میگوید که در ماه فوریه قراردادی امضا شده بود که بر اساس آن، مرجع اصلاحات خود حکومت یونان باشد و نهادهای بستانکار در مورد نوع اصلاحات، به حکومت یونان دستور ندهند؛ ولی در ادامۀ این قرارداد، بروکسل و صندوق جهانی، همۀ پیشنهادات ما را رد کردند. در تمام این مدت، حکومت یونان تلاش میکرد خود را به موضع آنان نزدیک تر بسازد، بدون اینکه هیچ امتیازی از جانب آنان به دست بیاورد.

و بالاخره، برای جواب به مهمترین سؤال روز که ماندن یا نماندن یونان در اروپا است توجه شما را به لوموند، روزنامۀ عصر پاریس جلب میکنم که خروج یونان را محتمل‌تر از ادامۀ حضور این کشور در اتحادیۀ اروپا میداند.

لوموند هم به قرار ملاقات امشب فرانسوا هولاند و آنگلا مرکل در کاخ الیزه اشاره کرده است که نتایج این "نه" را بررسی خواهند کرد و این که احتمال خروج یونان از اروپا بصورت بی‌سابقه ای بالا رفته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید