بین المللی/ آموزش

یونسکو: کودکان مهاجر پنج بار بیشتر با خطر محرومیت از آموزش روبرو هستند

Filippo Grandi   رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهجویان
Filippo Grandi رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهجویان ONU/A.Voisard

یونسکو، سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد می گوید، کودکان مهاجر ۵ بار بیشتر از دیگران در معرض خطر محرومیت از آموزش قرار دارند.

تبلیغ بازرگانی

در گزارش مشترکی که روز جمعه ۲۰مه از سوی یونسکو و کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهجویان منتشر شد گفته شده نزدیک به ۹ درصد کودکان در جهان از آموزش محروم هستند اما این رقم در نزد کودکان مهاجر به ۵۰ درصد میرسد.  
بر مبنای این گزارش، رقم نوجوانان محروم از آموزش در جهان هم به ۱۷ درصد میرسد اما این رقم در نزد نوجوانان مهاجر به ۷۵ درصد برآورد شده است.

 فیلیپو گراندی*، رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهجویان، در بیانیه ای تأکید کرده است که کودکان مهاجر همانند تمامی کودکان دیگر جهان، حق آموزش را دارند و این مسأله اهمیت دارد که کودکانی که بدلیل جنگ و خشونت آواره شده اند، به فراموشی سپرده نشوند.

رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهجویان از کشورها و نهادهای کمک کننده درخواست کرده است که کودکان و نوجوانان مهاجر را در سیستم آموزشی کشورهای میزبان جذب کنند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل، رقم متوسط کودکان مهاجر که به مدرسه ابتدایی می روند در کشورهای مختلف یکسان نیست. از جمله این رقم در کشورهای مانند مصر، یمن و ایران ٨٠ درصد برآورد شده در حالیکه همین رقم در پاکستان به ۴۰ درصد و در حبشه یا اتیوپی به ۵۰ درصد میرسد.

در بخش آموزش متوسطه، شمار نوجوانان آموزش دیده بین ۱۲ تا ۱۷ سال در کشورهای مانند کنیا، پاکستان و بنگلادش به ۵ درصد میرسد.

Filippo Grandi *

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید