مصر

یک اسلام گرا در رأس کمیسیون قانون اساسی یا مجلس مؤسسان مصر

سعد الکتاتنی، رئیس مجلس مردم و یکی از شخصیت های اسلام گرای مصر به ریاست مجلس مؤسسان این کشور انتخاب شد
سعد الکتاتنی، رئیس مجلس مردم و یکی از شخصیت های اسلام گرای مصر به ریاست مجلس مؤسسان این کشور انتخاب شد DR

اعضای کمیسیون مسئول تدوین قانون اساسی جدید مصر در نشست امروز خود "سعد الکتاتنی" رئیس مجلس مردم و یکی از شخصیت های اسلام گرای این کشور را به ریاست این کمیسیون یا مجلس مؤسسان انتخاب کردند.

تبلیغ بازرگانی

انتخاب "سعد الکتاتنی"٭ به ریاست کمسیون تدوین قانون اساسی، در فردای خروج نمایندگان احزاب لائیک از آن صورت می گیرد.

نمایندگان احزاب لائیک مصر احزاب اسلام گرا را که در پارلمان حائز اکثریت هستند به تلاش برای استفادۀ ابزاری از مجلس مؤسسان برای جامۀ عمل پوشاندن به جاه طلبی های خود متهم می کنند.

رئیس کمیسیون تدوین قانون اساسی در سخنانی در نشست امروز تأکید کرد که نوشتن قانون اساسی جدید مستلزم «خردمندی و مسئولیتی» است که با منافع سیاسی حزبی و جناحی بسیار فاصله دارد.

ساعاتی پیش از انتخاب سعد الکتاتنی به ریاست این کمیسیون، دادگاه عالی قانون اساسی مصر نمایندۀ خود از این کمیسیون را خارج ساخت و به نوشتۀ خبرگزاری فرانسه مشروعیت آن را به نوعی در معرض تردید قرار داد.
یک سخنگوی این دادگاه گفت جنجال ها و مناقشه های بوجود آمده بر سر قانون اساسی و کمیسیون مأمور تدوین آن بار دیگر مشروعیت این نهاد را به زیر سؤال برده است.

از روز یکشنبه که صد عضو این کمیسیون مرکب از پنجاه نمایندۀ پارلمان و پنجاه شخصیت بیرون از پارلمان انتخاب شدند در حدود بیست تنی از منتخبان از کمیسیون کناره گرفته اند.
احزاب لائیک و سکولار مصر از آن بیم دارند که اسلام گرایان، مجلس مؤسسان با کمیسیون تدوین قانون اساسی را یکسره از آن خود کنند و به اهداف مذهبی - سیاسی خود چون گنجاندن شریعت در قانون اساسی جامۀ عمل بپوشانند.
اسلام گرایان مصر نیز به نوبۀ خود بر این باورند که کمیسیون باید بازتاب ترکیب پارلمان مصر باشد که دو سوم کرسی هایش را اسلام گرایان در اختیار دارند.
*Saad al-Katatni
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید