افغانستان / آثار باستانی

یک اثر مربوط به قرن دوم، به افغانستان برگردانده شد

آلمان، یک اثر باستانی مربوط به گندهارا را، که دزدیده شده بود، به دست آورده دوباره به افغانستان مسترد کرد.

اثری که از سوی آلمان به موزیم افغانستان برگردانده شده است  مربوط به دوره بودایی - یونانی است.
اثری که از سوی آلمان به موزیم افغانستان برگردانده شده است مربوط به دوره بودایی - یونانی است. DR
تبلیغ بازرگانی

گندهارا، شمال پاکستان فعلی، و شرق و شمال افغانستان فعلی را احتوا میکند، و ساحۀ تمدن «گرک و بودیک» یا بودایی یونانی است. دو قرن بعد از لشکر کشی های اسکندر، جانشینان او، تمدنی در این مناطق بوجود آوردند، که بر اساس آثار به دست آمده، خصوصیات خاصی داشت. اثری که دو باره به موزیم افغانستان فرستاده شده است، هم، مربوط به همین دوره است.

در بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با آقای زمریالی طرزی، باستان شناس، و استاد در دانشگاه ستراسبورگ. آقای طرزی بعد از بیان اینکه آثار باستانی، در زمان «تنظیم جنگی ها» به غارت رفت و طالبان هم دست به تخریب بودا ها زدند، در مورد تمدن یونانی بودایی آنزمان میگوید، که در قرن های بعد از لشکر کشی های اسکندر، تمدنی در این ساحات بوجود آمد که یکی از خصوصیات آن، قبول رسمی ادیان مختلف بود. در آثار مربوط به این دوران، تکنیک های هیکل تراشی یونانی، که بسیار با ظرافت بود، به کار رفته است. ولی شخصیت های که در این آثار به نمایش گذاشته شده اند، یونانی نیستند، بلکه اکثراً بودا، و نزدیکان بودا میباشند.

آقای طرزی همچنان در مورد خود این اثر توضیحاتی میدهد. ظاهراً برای ازدیاد ارزش تجارتی این اثر، یک کله به آن اضافه شده است، که احتمالاً این کار بعد از دزدی این اثر صورت گرفته است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید