یک ایرانی در امارات به ده سال زندان و اخراج از کشور محکوم شد

تبلیغ بازرگانی

محکمه ای در ابوظبی امروز چهارشنبه یک ایرانی را به جرم تلاش برای صدور غیرقانونی ژنراتور برق به ایران به ده سال زندان و اخراج از امارات محکوم کرد. به گفتۀ مقامات ابوظبی صدور این ژنراتور ناقض تحریم های بین المللی بوده زیرا قرار بوده از این ژنراتور در برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران استفاده بشود. مقامات ابوظبی تصریح کرده اند که این پرونده به دورۀ پیش از توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی مربوط می شود. آنان توضیحی دربارۀ هویت فرد ایرانی ارایه نداده اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید