ایران/ اتمی

یک بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی درحادثه رانندگی جان خود را ازدست داد

DR

یک عضو هیئت کارشناسی آژانس بین المللی انرژی اتمی دریک تصادف رانندگی درجنوب ایران جان خود را ازدست داد ویک بازرس دیگر بشدت زخمی گردید.

تبلیغ بازرگانی

 به گزارش خبرگزاری ایرانی فارس، این حادثه در نزدیکی مجتمع خنداب دراستان مرکزی روی داد است. هردو این کارشناسان درحال انجام مأموریت بوده اند.

بنا بر این گزارش کارشناس اتمی که جان خود را ازدست داده شهروند کره جنوبی و دیگری که به علت شدت جراحات به بیمارستان منتقل گردیده اهل جمهوری اسلواکی بوده است.

هنوزگزارش دقیقی از چگونگی مأموریت این دو مأمورآژانس بین المللی انرژی اتمی و نحوۀ حادثه رانندگی منتشرنشده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید