افغانستان/ایران

یک تن از مشاوران حکومت افغانستان : کابل، تهران نیست

کامیونهای متوقف شده در مرز ایران-افغانستان
کامیونهای متوقف شده در مرز ایران-افغانستان Reuters

یک تن از مشاوران حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات تند سفیر ایران در کابل که خواستار شناسایی و دستگیری تظاهرکنندگان روز پنجشنبه گذشته در برابر سفارت ایران در کابل شده، گفته است آزادی بیان و تظاهرات در قانون اساسی افغانستان برسمیت شناخته شده و حکومت قصد ندارد خلاف قانون عمل کند.

تبلیغ بازرگانی

روز پنجشنبه گذشته، صد هاتن از افغانها بعنوان اعتراض بر توقف تانکر های نفت افغانستان از جانب ایران، در برابر سفارت این کشور در کابل دست به تظاهرات زدند. در جریان این تظاهرات، تظاهرکنندگان بطرف سفارت ایران سنگ و تخم مرغ پرتاب کردند و تصاویر رهبران ایران را آتش زدند.

فدا حسین مالکی، سفیر ایران در کابل، روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت در صورت عدم شناسایی عوامل اصلی این تظاهرات، احتمال آن می رود تا این کشور نسبت به ترانزیت سوخت " و یا در بعضی مسایل دیگر" تجدید نظر کند.

رفیع فردوس، یک تن از مشاوران حکومت افغانستان در امور رسانه ها در واکنش به در خواست سفیر ایران از دولت افغانستان گفته است " کابل تهران نیست. بر بنیاد آزادی بیان که در قانون اساسی ما تضمین شده هر کس حق دارد در هر موردی که می خواهد معترض باشد و نظر خود را ابراز کند."

اظهارات سفیر ایران موج وسیعی از واکنشهای صاحب نظران و رسانه های افغانستان در دفاع از آزادی بیان و تظاهرات و مداخله غیرقابل توجیه ایران در امور داخلی افغانستان رادر پی داشته است.

حمزه واعظی، پژوهشگر افغان مقیم نروژ، اظهارات سفیر ایران را "بی ادبانه و زورجویانه" توصیف کرده و معتقد است که این اظهارات میتواند نمایانگر بروز نوعی تنش سیاسی میان هردو کشور باشد.

حمزه واعظی در ادامه می گوید ایران تانکر های نفت افغانستان را بدون هیچ توجیه حقوقی و قانونی در مرز های این کشور متوقف کرده است و این امر، بیشتر به واکنش ایران در برابر حامیان بین المللی افغانستان که ایران را مورد تحریم ومحاصره اقتصادی قرار داده اند، رابطه می گیرد.

گفت و گو با حمزه واعظی، نویسنده و پژوهشگر افغان در نروژ

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید