یک حمله مسلحانه در آلمان دو کشته و دو زخمی به بارآورد

تبلیغ بازرگانی

در حملۀ مسلحانه به یک کنیسه و یک رستوران ترک در شهر "هاله" در آلمان دو نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. حال زحمی شدگان وخیم اعلام شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید