سازمان ملل/پناهندگان

یک دیپلمات ایتالیایی کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل شد

تبلیغ بازرگانی

دبیرکل سازمان ملل، بان کی مون، دیپلمات ایتالیایی، "فیلیپو گراندی"، را به عنوان کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل انتخاب کرد. دیپلمات ایتالیایی در این مقام جای "آنتونیو گترس"، دیپلمات پرتغالی، را می گیرد. "فیلیپو گراندی" باید از این پس با بزرگترین بحران پناهندگان و مهاجران دست و پنچه نرم کند. "فیلیپو گراندی" ۵۸ سال دارد و انتصاب او به مقام جدید باید به تأئید مجمع عمومی سازمان ملل برسد. قرار است او از اول ژانویه آینده کار خود را به عنوان کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل آغاز کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید