فرانسه/مطبوعات

یک راست افراطی نژاد پرست نامزد ریاست جمهوری برزیل

امروز 5 اکتبر، یک سال ازآغازجنجال تعرض جنسی به زنان، توسط سرمایه گزاردنیای سینما، درهولیوود میگذرد. به دنبال گشوده شدن پرونده تعرض جنسی علیه "هاروی‌واین اشتاین" تولید کننده فیلم‌های تجاری درهالیوود، دامنه جنبش های اعتراضی زنان و شکستن تابوی ناگفته‌های تعرضات مردان علیه زنان درسراسرآمریکا واروپا گشوده شد.

@fotolia
تبلیغ بازرگانی

به مناسبت آغازجنبش افشاگری زنان فیگارو، روزنامه صبح پاریس، گزارشی را به دامنه‌ی این پرونده‌ها وپیامدهای آن باگذشت یک سال ازتشکیل اولین پرونده اختصاص داده.

فیگارو می‌نویسد: درپنجم اکتبرسال 2017 میلادی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشارگزارشی "هاروی واین اشتاین"، غول صنعت فیلم و سینما، را به ارتکاب تجاوزات جنسی به زنان هنرپیشه درهالیوود متهم کرد. ازآن هنگام، به نوشته فیگارو، تابو شکنی و شکایت علیه مردان متجاوز درمحدوه محافل فیلم وسینما باقی نمانده، و نه تنها به ازدیوارهای بسته محافل سینمایی گذشته، بلکه مرزهای آمریکا و کشورهای اروپایی را نیزدرنوردیده است.

فیگارو درگزارش خود با استناد به آماروارقام توضیح می‌دهد که درهمه جا زنان دست به تابو شکنی زده و درمورد تعرضاتی که برآنها رفته به دادخواهی برخواسته‌اند. فیگارومی‌نویسد: علی رغم افزایش تمهیدات امنیتی وجزایی علیه آزارجنسی زنان موارد ثبت شده ازآزارهای جنسی بین سال 2016 تا 2017 درفرانسه افزایش نشان می‌دهد.

به نوشته فیگارو درطول سال 2016میلادی حدود 23 هزارتعرض و 16تجاوز به عنف درفرانسه ثبت شده بود، درحالی که این رقم درسال 2017 به حدود 29 هزارتعرض جنسی و 19 هزارتجاوز ارتقاع یافته است. فیگارو آنگاه به آمارخشونت عریان علیه زنان اشاره می‌کند و می‌نویسد: درسال 2016 دویست و بیست وپنج هزارمورد اعمال خشونت ازسوی مردان علیه زنان درخانواده‌ها ثبت شده است که در123 مورد آن منجربه مرگ همسریا همسرسابق شده است.

وزیرمشاوردرامورارتقا حقوق وبرابری زنان با مردان دردولت فرانسه به فیگارو می‌گوید: این درست است که جنبش اعتراضی زنان درمراجع قانونی بی تاثیرنبوده است، اما نمی توان گفت که دریک سال می‌توان پدیده‌ای را که نسل‌های متمادی برجامعه مردان حاکم بوده است به یک باره ازجامعه زدود.

لیبراسیون یک گزارش مفصل را به اتهامات وارده روسیه درمورد حملات سایبری به کشورهای غربی اختصاص داده که درسال‌های اخیرمتوجه آمریکا و برخی ازکشورهای غربی بوده است. روسیه متهم است که حملات سایبری ازمحافلی دراین کشورصورت می‌گیرد.

واما روزیک شنبه/ هفتم اکتبر/ دربرزیل انتخابات ریاست جمهوری برگزارمی‌شود. روزنامه های امروزفرانسه به انتخابات، دراین بزرگترین کشورآمریکای تلاتین، توجه نشان داده‌اند. اهمیت این بارانتخابات برزیل درویژگی‌های نامزد جدید این کشورنهفته است. نگرانی مطبوعات ازآنجایی ناشی می‌شود که به دنبال دو بار انتخاب رهبران چپ "لولا داسیلوا" و "دیلما روسف"، اکنون نامزدی می‌رود پیروز شود که درجناح رادیکال راست افراطی قرارداد.

لوموند تیتراول امروزخود را به نامزد راست افراطی برزیل اخصاص داده و می‌نویسد: راست افراطی دردروازه‌های پیروزی درانتخابات ریاست جمهوری وتصاحب قدرت سیاسی قرارگرفته است. به نوشته لوموند نامزد 63 ساله ریاست جمهوری برزیل به اظهارنظرهای نژادپرستانه، بیگانه ستیزانه‌‌اش شناخته می‌شود. این نظامی سابق توانسته است سوار برموج احساسات تهیج شده توده‌های ناراضی علیه فساد وخشونت خود را نامزد برترانتخابات این دوره نشان دهد.

به نوشته لوموند "جائیربولسونارو"، نامزد راست افراطی، نه تنها توانسته است حمایت کلیسای تبشیری را جلب نماید، بلکه با دادن وعده‌‌ی شکوفایی تجارت واقتصاد اقبال محافل مالی کشورنیزبا خود دارد. هومنتیه ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه نامزد ریاست جمهوری برزیل را یک فاشیست به تمام معنی می‌داند و درصحفه اول تمام سیاه رنگ خود هشدارمی‌دهد که "فاشیسم برزیل را تهدید می‌کند".

هومنیته می‌نویسد: روزیک‌شنبه  ازبیش از150 میلیون شهروند برزیلی دعوت شده است تا میان دموکراسی یا اقتدارگرایی یکی را برگزینند. لیبراسیون نیزتصویربزرگ صفحه اول خود را برمتن سیاهی به نامزد ریاست جمهوری برزیل اختصاص داده. لیبراسیون می‌نویسد: نژاد پرست، بیگانه‌ستیز، ضد زن و هواداردیکتاتوری، این مشخصات مردی است که، علی رغم اندیشه‌های این‌چنینی، توانسته است اقبال عمومی شهروندان برزیل را به دست آورد.

به نوشته لیبراسیون شش نفردرفهرست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این دوره برزیل قراردارند ولی، به نوشته لیبراسیون، بخت "جائیربولسونارو" برای پیروزی ازپنج نامزد دیگر بیشتراست. بولسونارو یک نظامی سابق ارتش برزیل وعضو کلیسای تبشیری این کشور است که، به نوشته لیبراسیون، چشم به دروان دیکتاتوری گذشته برزیل دارد. لیبراسیون می‌نویسد: او رهبرحزب "سوسیال لیبرال" راست افزاطی برزیل است.

بولسونارو درماه سپتامبربا چاقوی یک فعال چپ افراطی زخمی شد، ولی به صحنه بازگشت وامروزخواهان ایجاد تسهیلات در حمل سلاح درکشوراست. به نوشته لیبراسیون 32 درصد حائزین شرایط اعلام داشته‌اند که به وی رای خواهند داد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید