ایران

یک روزنامه نگار آذربایجانی توسط دولت این کشور به جاسوسی برای ایران محکوم شد

این خبرنگار ماه پیش به اتهام حمل هروئین دستگیر شده ولی بعد ها اتهامات جدیدی همچون خیانت، و ترویج نفرت قومی، مذهبی و نژادی، علیه او اقامه شده است.

تبلیغ بازرگانی

وزارت کشور آذربایجان امروز با انتشار بیانیه ای از محکوم شدن یک روزنامه نگار آذربایجانی بنام حلال ممدوف خبر داد که گویا به جرم خیانت به کشور به نفع ایران محاکمه شده است. این در حالی است که روزنامه نگار مذکور با تکذیب این اتهام، اقدام دولت را یک فشار سیاسی ارزیابی می کند.
وزارت کشور آذربایجان توضیح داده است که حلال ممدوف برای نشریه ای بنام
" صدای طالش " کار می کند که نشریه ای بزبان طالشی است و برای اقلیت طالش های ساکن آذربایجان منتشر می شود. اقلیتی که در شمال ایران نیز سکونت دارند. به روایت وزارت کشور آذربایجان این نشریه از ژورنالیسم بعنوان پوششی استفاده می کند تا بطور مخفیانه با نیروهای امنیتی ایران همکاری کند. بعقیده وزارت کشور اینکار بقصد ضربه زدن به حاکمیت ملی، امنیت ملی و تمامیت ارضی آذربایجان انجام میگیرد. این وزارتخانه همچنین حلال ممدوف را متهم میکند که بطور مرتب از ایران کمک های مادی دریافت میکرده است. بیانیه می افزاید که ممدوف از سال 1992 با سرویس های امنیتی ایران کار میکرده و از این طریق موادی بقصد استفاده علیه آذربایجان تحویل گرفته است.
بعقیده خبرگزاری فرانسه این روزنامه نگار اگر به این اتهام محکوم شود ممکن است  حبس ابد را نصیب خود کند.
این خبرنگار ماه پیش به اتهام حمل هروئین دستگیر شده و لی بعد ها اتهامات جدیدی همچون خیانت، و ترویج نفرت قومی، مذهبی و نژادی، علیه او اقامه شده است.
وکیل حلال ممدوف بکلی تمام این اتهامات را رد می کند و معتقد است که علت دستگیر شدنش به فعالیت های اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری او ارتباط دارد. البته وزارت کشور آذربایجان بکلی این ادعاها را مردود می داند.
بد نیست یادآوری کنیم که همین دیروز (سه شنبه ) تلویزیون انگلیسی زبان متعلق به حکومت جمهوری اسلامی ( پرس تی وی ) اعلام کرد که دو شهروند جمهوری آذربایجان که در تبریز بازداشت هستند متهم به جاسوسی برای سرویس های امنیتی اسرائیل و آذربایجان شده اند.
آیا خبر محکومیت روزنامه نگار آذربایجانی با اتهامات مشابه را می توان نوعی مقابله به مثل تفسیر کرد؟
در هر حال بگزارش خبرگزاری فرانسه در سال 2008 یک روزنامه نگار دیگر همین نشریه صدای طالش بنام نوروز علی ممدوف به همین اتهام خیانت و جاسوسی برای ایران به زندان محکوم شد و یکسال بعد در اسارت جا ن سپرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید