یک زمین لرزه در نزدیکی نیروگاه بوشهر روی داد

تبلیغ بازرگانی

مؤسسۀ زمین شناسی آمریکا خبر داد که یک زمین لرزه به قدرت ٤٫۵ ریشتر در جنوب غرب ایران – منطقه ای که در آن نیروگاه اتمی بوشهر ساخته شده – روی داده است. مؤسسۀ زمین شناسی آمریکا تصریح کرده است که این زمین لرزه در هفده کیلومتری شهر برزجان و در عمق ده کیلومتری زمین روی داده است. ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، گفته است که لرزه های این زلزله در شهر بوشهر نیز احساس شده است، اما، به گفتۀ جهانگیر دهقانی، مدیر سلول بحران استان، هیچ ضایعه و تلفاتی به بار نیاورده است.

هفتۀ گذشته در همین منطقه زمین لرزه ای به قدرت ۵٫۱ ریشتر در همین منطقه روی داد بی آنکه قربانی یا ضایعۀ مهمی به بار آورد.  

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید