یک سوءقصد انتحاری دهها کشته و زخمی در پاکستان به بار آورد

تبلیغ بازرگانی

یک سوءقصد انتحاری در یکی از بازارهای حومۀ شهر پیشاور در پاکستان دست کم ۹ کشته و ۳۵ زخمی برجای گذاشت. به گفتۀ مقامات محلی هدف سوءقصدکنندۀ انتحاری یکی از مسئولان پلیس و همکارانش در مناطق قبایلی پاکستان بوده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید