عربستان/ لبنان

یک شاهزاده سعودی با دو تن مواد مخدر دربیروت بازداشت شد

مامورین گمرک بیروت در لبنان می گویند موفق شده اند بزرگترین محموله مواد مخدر را درتاریخ فرودگاه این کشورکشف و یک شاهزاده سعودی را دراین رابطه دستگیرنمایند.

تبلیغ بازرگانی

.به گزارش خبرگزاری فرانسه مامورین فرودگاه بیروت شاهزاده "عبدالمحسن ابن والید عبدالعزیز" را که ظاهراً دو تن مواد مخدر ازجمله "کاپتاگون" و "کوکائین" را دربسته های کپسولی دریک هواپیمای خصوصی حمل می کرده دستگیر کرده اند که هم اکنون دربازداشت به سرمی برد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه کلیه این مواد درچهل جعبه بسته بندی شده و قرار بود از مسیربیروت با هواپیمای شخصی به عربستان سعودی انتقال یابند.
به گزارش منابع خبری لبنانی این بزرگترین محموله مواد مخدراست که درتاریخ فرودگاه بیروت به دست پلیس افتاده است.
درسال دوهزار چهارده نیز یک محموله با پانزده میلیون قرص "کاپتاگون" درفرودگاه بیروت به دست پلیس کمرگ این کشورکشف و ضبط شده بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید