افغانستان

یک فرماندۀ ارشد گروه حقانی کشته شد

به گفتۀ مقامات محلی پاکستان در نتیجۀ حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا هفت شورشی اسلامگرا از جمله یکی از فرماندهان شبکۀ حقانی در منطقۀ قبایلی پاکستان کشته شدند.

تبلیغ بازرگانی

همین منابع افزوده اند که دو موشک توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به روی خانه ای در دهکدۀ "درگاه بندی" در شمال وزیرستان پاکستان پرتاب شد که در اثر آنها هفت شورشی اسلامگرا کشته شدند. منطقه ای که در آن این حمله صورت گرفته، تحت نفوذ و حیطۀ عمل شبکۀ حقانی است که از طریق پایگاه هایش در پاکستان نیروهای آمریکایی در افغانستان را هدف حمله قرار می دهد.
منابع اطلاعاتی در پاکستان گفته اند "سنگین زدران" از فرماندهان ارشد شبکۀ حقانی که از سوی آمریکا در فهرست سیاه گروه های تروریستی قرار گرفته از جمله کشته شدگان حملۀ امروز بوده است. "سنگین زدران" 45 سال داشت و والی حکومت ساختگی طالبان در ولایت پکتیکا بود. او همچنین در ربودن شهروندان افغان و خارجی در مناطق مرزی افغانستان و نیز جابجایی صدها عضو خارجی طالبان دست داشت. مساجد "میرانشاه" مرکز منطقۀ وزیرستان شمالی از طریق بلندگوهایشان اعلام کرده اند که مراسم ترحیمی برای ملا سنگین زدران ترتیب داده اند.
سنگین زدران بیست و چهار ساعت پس از کشته شدن نویسندۀ زن هندی سوشمیتا بنرجی به دست طالبان در ولایت پکتیکا به قتل رسید. خانم بنرجی که همسر یک بازرگان افغان بود و سال های در افغانستان زندگی کرده بود، برای بازیافتن شوهرش مجدداً به این کشور سفر کرد، اما، توسط طالبان در ولایت پکتیکا ربوده و کشته شد. خانم بنرجی نویسندۀ کتاب پرفروش "فرار از چنگ طالبان" بود که بر پایۀ آن سناریوی فیلمی پرفروش در هند نوشته شد.
 در این حال، بر اساس گزارش منتشر شدۀ وزارت دفاع انگلستان این کشور مأموریت هواپیماهای بدون سرنشین خود را در افغانستان طی پنج سال گذشته به میزان شش برابر افزایش داده است.
وزارت دفاع انگلستان اعلام کرده که در سال 2008 هواپیماهای بدون سرنشین این کشور 296 مأموریت پرواز در افغانستان انجام داده اند و در 14 مورد یعنی پنج درصد این پروازها یک یا دو موشک به روی اهداف پرتاب شده اند. همین گزارش می افزاید که در سال 2012 هواپیماهای بدون سرنشین انگلستان 892 مأموریت پرواز در افغانستان انجام داده اند که در 92 مورد یعنی ده درصد پروازها یک یا دو موشک به روی اهداف پرتاب شده اند. وزارت دفاع انگلستان در سال 2012 اعلام کرده بود که شمار هواپیماهای بدون سرنشین خود را به دو برابر افزایش می دهد. این هواپیماها از پایگاه هوایی "ودینگتون" در شرق انگلستان هدایت می شوند. در سال 2012 نیز هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در حدود 506 موشک به روی اهداف خود در افغانستان پرتاب کردند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید